4347 Die Een vir Asasel

9 Aaron moet die bok wat vir die HERE geloot is, naderbring en as 'n reinigingsoffer offer. 10 Maar die bok wat vir Asasel geloot is, moet hy lewend voor die HERE laat staan om die versoeningshandeling op hom uit te voer en hom dan vir Asasel na die woestyn te stuur. Lev. 16:9-10 BDV

Levitikus behandel grootliks die Joodse offers en rituele. Hier gaan dit oor die “Groot Versoendag”, die Jom Kippoer. Twee bokramme, onder andere, is daarvoor gebruik. Die een is in Jerusalem geoffer as versoening vir die volk se sonde. Die ander is woestyn toe gestuur, “vir Asasel”, nadat die hoëpriester deur handoplegging en gebed die volk se sonde daarop oorgedra het. Met ‘n rooi tou om die nek is die “sondebok” uit die stad gelei en van ‘n krans afgegooi.

Let op, die hele Joodse godsdiens dui op Christus en die kruis. Beide bokke staan vir Hom. Dit illustreer die twee kante van sy kruisoffer. Menslik gesproke is Jesus verwerp en weggejaag, oorgegee aan “Asasel”, wat die duiwel simboliseer. Buite die stad, teen ‘n bloedrooi kruis, is wreed met Hom afgereken. Goddelik gesproke het Christus ons egter finaal en volkome met God versoen. Hý het na Asasel gegaan, sodat ons nie hoef nie. Al wat vir ons oorbly is lewe en vrede. Neem vandag, in geloof, jou LEWE en VREDE!

Hemelse God, dankie vir die versoening wat Christus vir my aan die kruis bewerk het. Ja, ek aanvaar dit, weer en weer! Dankie dat ek daardeur gevrywaar is van die skuld en die straf, van die dood en van die duiwel. Ek BLY veilig, by Hom, by U. Amen!

BEDINK VANDAG: Christus sterf sodat ek kan leef.

  • Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings, kliek hier.
  • Jy kan ook na hierdie oordenking luister op ons Facebook-Blad, kliek hier
  • Stel asseblief hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2020 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

8207750693?profile=RESIZE_400x

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –