4349 Ek kan

30 Maar Kaleb het die mense by Moses stilgemaak. Hy het gesê: “Ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kan sonder twyfel die oorhand daaroor kry.” 31 Maar die manne wat saam met hom opgetrek het, het gesê: “Ons kan nie teen daardie volk uittrek nie, want hulle is sterker as ons.” Num. 13:30-31 BDV

Toe die Israeliete by die Beloofde Land kom, is twaalf verspieders uitgestuur om dit te verken. In hierdie hoofstuk lees ons hulle verslag. Almal het saamgestem dat die land besonder vrugbaar was, maar slegs twee, Josua en Kaleb, het gesê hulle kan die land in besit neem. Die ander het gesê hulle kan nie, omdat die inwoners baie groot en sterk was. Net daar besluit die volk om terug te keer na hulle slawe-lewe in Egipte, waarop God sê dat net Josua en Kaleb die Beloofde Land sou ingaan. En so was dit. Hulle het gesê “ons kan” en uiteindelik het hulle. Almal wat gesê het “ons kan nie”, het ook nie.

Wees dus baie seker voor jy sê “ek kan nie”! Let op, die tien verspieders het net na hul eie vermoë gekyk, maar die twee verspieders het God se vermoë in ag geneem. Ja, dalk kan jy nie self nie, maar met God KAN jy beslis! Sê dit: “EK KAN!” Gaan neem nou jou land in besit!

Hemelse Vader, met U kan ek enige vyand aanpak en enige struikelblok oorwin. Ek KAN! Help my nou om hierdie uitdaging, wat voor my lê, in geloof en krag – u krag – aan te pak en te wen. In Jesus’ Naam, amen.

BEDINK VANDAG: Ek KAN!

  • Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings, kliek hier.
  • Jy kan ook na hierdie oordenking luister op ons Facebook-Blad, kliek hier
  • Stel asseblief hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.
  • © 2020 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | jimileroux.com

8214498052?profile=RESIZE_400x

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –