4351 Wat God bo alles vra

4 LUISTER ISRAEL, DIE HERE IS ONS GOD, DIE HERE ALLEEN. 5 Jy moet die HERE jou God liefhê met jou hele hart, met jou hele wese en met al jou krag. Deut. 6:4-5 BDV

Moses gee hier vir die volk ‘n opsomming van die wet. Jesus herhaal dit ook later as die “grootste gebod”. Ons is al gewoond aan hierdie woorde, maar eintlik is dit ‘n baie verrassende uitspraak. Let op: as God saamvat wat Hy bo alles van ons vereis, is dit nie gehoorsaamheid nie. Dis ook nie om gedien of aanbid te word nie. God vra LIEFDE. Hy wil hê ek en jy moet Hom met alles in ons liefhê. Dit moet ons baie goed verstaan.

Toe Luther in ‘n geloofskrisis gekom het, het hy besef dat hy God dien en gehoorsaam, aanbid, selfs vrees. Hy kon egter nie vrede kry dat hy God LIEFHET nie. Ons vraag is vandag dieselfde as syne: “Het ek God werklik lief?” Moenie dit probeer vergeestelik nie. Moenie liefde probeer herdefinieer nie. Ek en jy weet reeds wat liefde is! Ons weet reeds hoe om werklik, werklik LIEF te hê. DIT is wat God vra, met alles wat dit behels. Niks meer of minder nie!

Liefdevolle Vader, dankie dat U reeds vir my liefhet. Wat U vra, is wederliefde. Ja, ek het U lief, Here, maar op my onvolmaakte manier. Help my om U beter lief te hê, U meer lief te hê! Help my om my liefde vir U te verstaan in my gedagtes, te voel in my hart en uit te leef in my lewe. Amen.

BEDINK VANDAG: Ek het God lief!

  • Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings, kliek hier.
  • Jy kan ook na hierdie oordenking luister op ons Facebook-Blad, kliek hier
  • Stel asseblief hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2020 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

8226967882?profile=RESIZE_400x

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –