4358 Alleen op die slagveld

14 Hy het geantwoord: “Nee, maar ek is die aanvoerder van die leër van die HERE; daarom het ek gekom.” Josua het neergeval met sy gesig teen die grond, in aanbidding neergebuig, en vir hom gesê: “Wat wil my heer vir sy dienaar sê?” Jos. 5:14 BDV

Die eerste stad wat die Israeliete moes verower, nadat hulle die Heilige Land betree het, was Jerigo. Jerigo was egter ommuur, gefortifiseer en toegesluit. In hierdie verse vind ons Josua alleen naby die stad. Dalk wou hy sy strategie gaan beplan; hy was immers ‘n uitstekende generaal. Dalk wou hy met God praat. Terwyl hy besig was met hierdie voorbereiding, sien hy skielik Iemand wat met ‘n ontblote swaard daar staan – die Sar Hatsava, die “leëraanvoerder van die Here”. God het by die geveg aangesluit (of hy by God s’n)! Dit voeg ‘n hele nuwe dimensie tot die stryd toe. Ek glo Josua het dáár, by die Here, sy taktiek vir die geveg ontvang. Daarom val Jerigo, sewe dae later, op bonatuurlike wyse. 

Die les is eenvoudig. Tree soos ‘n leier op! Doen jou voorbereiding vooraf, apart en alleen. Ontmoet eers met God oor die saak wat voor jou lê. Kom in lyn met SY plan en SY wil. Pak dit dan aan in SY krag!

Here van die Leërskare, help my in my stryd! Maak my sterk en wys my hoe om dit aan te pak. Help my egter om nie net my eie stryd te stry nie, maar ook U stryd. Wat is U wil vir hierdie saak? Hoe hanteer ek dit as ‘n kind van God? Wat sal U eer in my optrede? Hoe kan ek regverdig, maar steeds liefdevol bly? Lei my, Here, deur u Heilige Gees! Amen.

BEDINK VANDAG: Wat is God se doel in hierdie stryd?

  • Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings, kliek hier.
  • Jy kan ook na hierdie oordenking luister op ons Facebook-Blad, kliek hier
  • Stel asseblief hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.
  • © 2020 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | jimileroux.com

8262339500?profile=RESIZE_400x

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –