4361 Geloof en werk

16 Josua het die hele landstreek verower: die bergland, die hele Negev, die hele Gosenstreek, die Sjefela en die Jordaanvallei, die berggebiede van Israel en sy laer liggende dele. Jos. 11:16 BDV

God het aan Israel ‘n land belowe, maar hulle moes dit self in besit neem. Oor verskeie hoofstukke sien ons hoe Josua die een stad na die ander, en die een gebied na die ander verower en hul eie maak. Dit het ‘n geruime tyd geduur. Trouens, vir tweehonderd jaar was daar nog Kanaäniete tussen die Israeliete en was daar dikwels stryd. Die Beloofde Land het dus nie sommer in hul skoot geval nie. Nee, hulle moes die belofte in ontvangs neem met bloed, sweet en trane.

Dit is steeds soos dit werk! God maak aan ons sy beloftes, wat vas en seker staan, maar dit onthef ons nie van ons eie verantwoordelikheid nie. Ons het wel ‘n taak, ‘n werk. Ons moet doen wat ons kan doen, met alle mag! Hý sal doen wat net Hy kan doen. Dáárop kan ons net met geloof wag. Moet egter nie van die Here verwag om te doen wat Hy van JOU verwag om te doen nie!

Getroue God, dankie dat U aktief in my lewe werk. Dankie vir u beloftes van uitkoms, van redding en van seën. Wys my wat my aandeel is om die belofte in besit te neem. Help my om te doen wat ék moet doen. Doen U dan wat ek nie kan doen nie, Here! Ek wag op U met groot geloof. Amen.

BEDINK VANDAG: Wat verwag die Here van my?

  • Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings, kliek hier.
  • Jy kan ook na hierdie oordenking luister op ons Facebook-Blad, kliek hier
  • Stel asseblief hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2020 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

8282897471?profile=RESIZE_400x

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –