4362 Die hoëpriester het gesterf 

6 Hy moet in daardie stad bly totdat hy voor die volksvergadering verskyn het vir 'n beslissing, en daarna tot die dood van die hoëpriester wat in die dae daar sal wees. Dan mag die een wat 'n lewe geneem het, terugkeer, teruggaan na sy dorp en sy huis, na die dorp waarvandaan hy gevlug het. Jos. 20:6 BDV 

As iemand in die Ou Testamentiese tyd doodgemaak is, moes die moord gewreek word deur die familie van die oorledene. As die doodslag egter ‘n ongeluk was, kon die skuldige na een van die asielstede vlug, wat buite die bereik van bloedwrekers gestel is. Daar moes hy egter bly totdat die hoëpriester sterf, wat natuurlik baie lank kon wees. Dan was hy vry om huis toe te gaan.  

Die Ou Testament word so pragtig vervul in die Nuwe! Ons is almal skuldig aan sonde, wat die Satan ‘n reg op ons lewe gegee het. As ons egter ons toevlug neem in Christus is ons veilig. Meer nog, ons is ook vry, want Hý, die Hoëpriester, het gesterf, en daar is volkome voldoen aan die bepaling van die wet. Die les is dit: As jy in Christus is, is jy werklik veilig. Meer nog, jy is ook wetlik deur God vrygespreek – sonde of geen sonde nie. Neem jou veiligheid en jou vryheid baie ernstig op! 

Hemelse Vader, dankie vir die veiligheid wat daar in Christus is. Dankie dat ek, as gevolg van SY dood, vrygespreek is, dat ek met vrymoedigheid en vreugde kan leef. Ek hoef my nie heeltyd oor my sonde te bekommer nie. Help my egter om van alles wat sleg is weg te leef. Amen. 

BEDINK VANDAG: Ek veilig en vry van my sonde. 

  • Om in te skryf op hierdie gratis oordenkingskliek hier. 
  • Jy kan ook na hierdie oordenking luister op ons Facebook-Blad, kliek hier 
  • Stel asseblief hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options. 
  • © 2020 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com 

8286977860?profile=RESIZE_400x

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –