4363 Ek en my huis

15 As julle dit egter nie goedvind om die HERE te dien nie, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien, óf die gode anderkant die Rivier wat julle voorouers gedien het, óf die gode van die Amoriete in wie se land julle woon. Maar ek en my huis, ons sal die HERE dien. Jos. 24:15 BDV

Reg aan die einde van Josua se lewe, hernu hy die verbond tussen Israel en God. Hy rig ‘n klip op by Sigem om hulle daaraan te herinner. Hy laat hulle sweer dat hulle die Here alleen sal dien. Wat hom betref, sê hy, hy en sy huis het klaar gekies: hulle dien die Here. Dan sterf hy. Waar Josua aanvanklik “Moses se helper” genoem is, word hy hier beskryf as die “dienaar van die Here”, Moses se eie titel. Hy het volkome in die spore van sy mentor getree – wat ‘n man van God!

Deel van leierskap is om besluite te neem en dan daarby te staan. Het jy besluit om die Here te dien? Staan dan by jou keuse! Wil die wêreld jou verlei met sy eie gode en afleidings? Staan by die Here! Vind jy jouself onpopulêr in jou vriendekring of gesin omdat jy vir die Here leef? Doen dit in elk geval. Moenie twyfel nie en moenie op twee gedagtes hink nie: dien die Here!

Hemelse God, ek het gekies om U te dien – ek en my huis – en ons sál U dien! Help ons om teen alle versoekings en afleidings in vir U te leef en vir U te staan. Amen.

BEDINK VANDAG: Ek en my huis sal die Here dien.

  • Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings, kliek hier.
  • Jy kan ook na hierdie oordenking luisterop ons Facebook-Blad, kliek hier
  • Stel asseblief hierdie pos as Safe Senderin jou Junk Mail Options.
  • © 2020 DAAGLIKSE STILTEdeur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | jimileroux.com

8290380867?profile=RESIZE_400x

 

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –