4364 Leidster, vegter, profetes

4 Debora, 'n profetes, die vrou van Lappidot, het in daardie tyd vir Israel as rigter opgetree. 5 Sy het altyd onder die palm van Debora gesit, tussen Rama en Bet-El op die heuwelland van Efraim, en die Israeliete het na haar opgegaan vir beslissings. Rig. 4:4-5 BDV

Toe die Israeliete in Kanaän ingetrek het, het hulle nog vir lank tussen die ander volke daar gewoon. Dit was ‘n wilde en deurmekaar tyd, lank voordat daar ‘n koning was. Die Here het van tyd tot tyd “rigters” geroep, sterk manne of vroue wat die volk tydelik kon lei. So ‘n rigter was Debora. Sy word aan ons bekend gestel as ‘n profetes, maar ons sien sy tree ook op as ‘n regter, ‘n volksleier en uiteindelik ‘n vegter. Dit was uitsonderlik dat ‘n vrou in hulle tyd sulke leierskap kon neem, maar dit was nie uitgesluit nie.

Ons het ook sterk vroue nodig wat vir die Here leiding sal neem! Vroue het hul eie krag, waarmee hulle dikwels berge versit. Mans EN vroue word geroep om vir die Here groot dinge te doen. Die Here roep jou ook vir ‘n groot werk! Voel jy dit in jou hart? Jou roeping hou gewoonlik verband met jou kragte. Wat is daar wat net jý kan doen? Vra Hom!

Ja, Hemelse Vader, wat is my unieke roeping? Wat is my kragte en my gawes? Wat wil U hê moet ek doen? Lei my daartoe, deur u Heilige Gees, en help my om in u wil vir my in te beweeg. Amen.

BEDINK VANDAG: Wat is daar wat nét ek kan doen?

  • Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings, kliek hier.
  • Jy kan ook na hierdie oordenking luisterop ons Facebook-Blad, kliek hier
  • Stel asseblief hierdie pos as Safe Senderin jou Junk Mail Options.

© 2020 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

8295107463?profile=RESIZE_400x

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –