4367 Saai liefde

16 Maar Rut het geantwoord: “Moenie my dwing om jou te verlaat nie of om van jou weg te gaan nie, want waar jy gaan, sal ek gaan en waar jy bly, sal ek bly. Jou mense is my mense, jou God is my God. 17 Waar jy sterf, sal ek sterf en daar sal ek begrawe word.” Rut 1:16-17a BDV

Toe hongersnood by hulle uitbreek, het Elimelek en sy vrou Naomi in die buurland Moab gaan woon. Daar is Elimelek ongelukkig oorlede. Naomi het alleen agtergebly met haar twee seuns, wat daar met plaaslike meisies, Orpa en Rut, getrou het. Toe sterf haar twee seuns ook en laat Naomi alleen agter met haar Moabitiese skoondogters. Verbitterd en verlate besluit sy om terug te keer Israel toe. Vir haar skoondogters sê sy om agter te bly en weer mans te soek. Orpa bly toe agter, maar Rut het geweier. Sy het reeds die Here aangeneem as haar God en was lief vir haar skoonma. Haar hart was so mooi! Haar pragtige woorde in hierdie vers word nog dikwels op troues herhaal.

Toe hulle in Israel terugkom, het die Here Rut se mooi gesindheid geëer. Soos sy aan Naomi gedoen het, so het die Here aan haar teruggedoen, in elke opsig. Die les is dit: wat jy saai, sal jy maai! Saai goedheid, saai liefde!

Regverdige Here, gee vir my ‘n rein hart, ‘n opregte hart, ‘n liefdevolle hart. Help my om selfs in die moeilikste omstandighede, teenoor die moeilikste mense, liefde te bewys. Daar is nie ‘n beter manier om te leef nie! En U self sal vir my ook weer ‘n oes van liefde laat opkom. Amen.

BEDINK VANDAG: Saai liefde, maai liefde.

  • Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings, kliek hier.
  • Jy kan ook na hierdie oordenking luisterop ons Facebook-Blad, kliek hier
  • Stel asseblief hierdie pos as Safe Senderin jou Junk Mail Options.

© 2020 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

8411309669?profile=RESIZE_400x

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –