4369 Stort dit uit

15 Maar Hanna het geantwoord en gesê: "Nee, my heer! Ek is 'n vrou met 'n swaar gemoed. Wyn of sterk drank het ek nie gedrink nie, maar ek het my hart voor die Here uitgestort. 1 Sam. 1:15 BDV

Hanna was kinderloos. In antieke tye was dit vir vroue baie erg, omdat hul hele waarde en toekoms geheg was aan hul kinders. Dis hoekom sy hier in die tabernakel voor die Here ween. Eli, die hoëpriester, dink sy’s dronk, maar sy sê haar gemoed is net vol. Haar letterlike woorde is dat sy haar “siel” voor die Here uitstort. Dan seën Eli haar en belowe haar God se antwoord. Kort daarna het sy swanger geraak en vir Samuel gehad, wat van geboorte af aan die Here gewy was.

Ons kan ook maar leer om ons harte en siele voor die Here uit te stort! Ons kan ook maar met volle emosie bid: met trane, met vreugde, met vrae, met desperaatheid of dankbaarheid. Die moderne mens is heeltemal te gereserveerd! In antieke tye het mense hulle emosie baie meer uitgeleef, ook in hulle gebed. Dis so bevrydend, so reinigend, genesend! Is jou gemoed ook vol? Is jou hart swaar? Stort jou siel vir die Here uit!

Liefdevolle Vader, dankie dat U altyd vir my daar is. Dankie dat U altyd luister, altyd verstaan, altyd omgee. Dankie dat ek my hele hart voor U kan uitstort! Amen.

BEDINK VANDAG: Emosies is bevrydend.

  • Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings, kliek hier.
  • Jy kan ook na hierdie oordenking luisterop ons Facebook-Blad, kliek hier
  • Stel asseblief hierdie pos as Safe Senderin jou Junk Mail Options.
  • © 2020 DAAGLIKSE STILTEdeur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | jimileroux.com

8418455100?profile=RESIZE_400x

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –