4370 Ook jóú naam!

10 Die HERE het gekom en gaan staan, en geroep soos die vorige kere: “Samuel! Samuel!” Samuel het geantwoord: “Spreek, want u dienskneg luister.” 1 Sam. 3:10 BDV

Samuel is as jong seun reeds aan die Here afgegee en het by die tabernakel gewoon. Die tabernakel was in daardie tyd opgeslaan by Silo (in die omgewing van die latere Jerusalem) en ons kan aanvaar dat dit ommuur was, met allerhande geboue en kamers rondom. Een nag lê hy in sy kamer in die voorhof en hoor die Here se stem wat sy naam roep. Dan antwoord hy soos Eli hom geleer het.

Kom ons sê vandag net dit: die Here roep ook jóú naam! Baie het al duidelik gehoor hoe God hulle naam roep, bv. in die nag. Of jy dit so gehoor het of nie, die Here roep jou wel! Soos Samuel het Hy vir jou ook ‘n boodskap, van leiding en van troos. Doen die volgende geestelike oefening: as jy in doodse stilte voor die Here is, “hoor” hoe Hy jou naam verskeie kere duidelik roep. Antwoord dan: “Spreek, Here...” Luister aandagtig: wat is dit wat die Here vir jou sê?

Spreek, Here! Spreek woorde van leiding en insig, spreek troos en liefde. Help my om U werklik te hoor, nie net my eie gedagtes nie. Praat ook met my deur u Woord, deur my omstandighede, deur ander mense. Ek het u inspraak nodig! Amen.

BEDINK VANDAG: Spreek, Here, u dienskneg luister.

  • Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings, kliek hier.
  • Jy kan ook na hierdie oordenking luisterop ons Facebook-Blad, kliek hier
  • Stel asseblief hierdie pos as Safe Senderin jou Junk Mail Options.

© 2020 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

8421814052?profile=RESIZE_400x

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –