4372 Tot hiertoe – en verder

12 Toe het Samuel 'n klip geneem en dit tussen Mispa en Sen opgerig. Hy het dit Eben-Haeser genoem en gesê: “Tot hiertoe het die HERE ons gehelp”. 1 Sam. 7:12 BDV

Samuel het ‘n volksvergadering gereël vir die hele Israel by Mispa. Daar het hulle hul sonde bely en hulle verhouding met God herstel. Toe die Filistyne hoor dat al die Israeliete op een plek bymekaar is, het hulle hul aangeval, maar God het aan Israel die oorwinning gegee. As herinnering daaraan het Samuel ‘n klip opgerig wat hy genoem het: Ebenaëser (“klip van hulp”) en gesê “tot hiertoe het die HERE ons gehelp”. Van daardie dag af het die Israeliete die Filistyne, hul ou vyande, geleidelik teruggedryf en oorwin.

Kyk tog ‘n bietjie terug op jou lewe. Was die Here getrou tot hiertoe? Het Hy jou deurgedra? Natuurlik het Hy! As jy dalk op ‘n besondere plek in jou lewe is, dalk van keuse of dalk met ‘n probleem, kan jy vir jou ‘n klip neem en daarop skryf “Ebenaëser”, saam met die datum. Dit sal jou herinner dat die Here jou vorentoe steeds sal dra, steeds sal help, steeds sal lei. Moenie vir ‘n oomblik twyfel of vrees nie!

Hemelse Vader, dankie dat ek volkome op U kan staatmaak. Soos U met my was tot hier, sal U met my wees vorentoe. U verander nooit! Ek kan U eenvoudig vertrou. Ek vertrou U, Here, my lewe lê in u hand! Amen.

BEDINK VANDAG: Ek vertrou God vir die toekoms.

  • Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings, kliek hier.
  • Jy kan ook na hierdie oordenking luister op ons Facebook-Blad, kliek hier
  • Stel asseblief hierdie pos as Safe Senderin jou Junk Mail Options.

© 2020 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

8436626872?profile=RESIZE_400x

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –