4373 Gehoorsaamheid is beter

22 Daarop het Samuel geantwoord: "Is daar vir die HERE vreugde in brandoffers en maaltydoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die HERE? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as maaltydoffers, om te luister beter as die vet van ramme." 1 Sam. 15:22 BDV

In ‘n stryd teen die Amalekiete het koning Saul ‘n groot fout gemaak. Samuel het vir hom gesê dat daardie oorlog ‘n heilige oorlog was en dat die volle buit met die banvloek getref moes word. Dit moes met ander woorde heeltemal vernietig word. Saul het egter die koning se lewe gespaar en die beste vee uitgekeer, volgens hom om dit vir die Here te offer. Toe Samuel dit hoor, was hy baie ontsteld: “God wil nie jou brandoffers hê nie, Saul, Hy wil jou gehoorsaamheid hê!” Op daardie dag het die Here gesê dat Hy Saul se koningskap van Hom sal wegneem.

Kom ons stel dit duidelik: God vra gehoorsaamheid! Moenie dink dat die genade wat ons in Christus het, ons van gehoorsaamheid vrystel nie. Nee, Christus help ons deur die wedergeboorte en die werking van sy Gees bloot om méér gehoorsaam te wees. Let op, al die godsdiens in die wêreld kan nie vir ongehoorsaamheid vergoed nie! Vra die Here wat jy moet doen en DOEN dit.

Hemelse Vader, lei my, deur u Woord en u Gees, om u wil vir my te verstaan. Help my dan om daaraan gehoorsaam te wees. In Jesus’ Naam, amen.

BEDINK VANDAG: Ek wil gehoorsaam wees!

  • Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings, kliek hier.
  • Jy kan ook na hierdie oordenking luister op ons Facebook-Blad, kliek hier
  • Stel asseblief hierdie pos as Safe Senderin jou Junk Mail Options.

© 2020 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

8439123288?profile=RESIZE_400x

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –