4375 God het my verlaat!

15 Samuel sê toe vir Saul: "Waarom steur jy my deur my te laat opkom?" Saul het geantwoord: "Ek is baie benoud. Die Filistyne voer teen my oorlog en God het van my gewyk. Hy antwoord my nie meer nie, nóg deur die profete, nóg deur drome. Toe het ek u opgeroep om aan my te kenne te gee wat ek moet doen." 1 Sam. 28:15 BDV

Hierdie gebeure is moeilik om te verstaan. Samuel was reeds dood en dinge het sleg gegaan met koning Saul. Hy gaan toe na ‘n heks, ‘n spiritistiese medium, om deur haar met die gees van Samuel te praat. Dit was ‘n praktyk wat streng verbied was in Israel. Hy praat toe wel met Samuel – hoe weet ons nie – maar kry slegte nuus: hy sou die volgende dag sterf. Wat egter besonder hartseer is, is Saul se angsvolle woorde: “God het my verlaat!” Sjoe, dit moet erg wees.

Sal God jou ook verlaat? Luister goed: as jy in Jesus Christus is, sal jy nooit godverlate wees nie! Jesus sê vir sy dissipels dat Hy met hulle sal wees, al die dae, totdat Hy kom. Hy bly by ons deur sy Gees, wat sy “deposito” in ons lewe is. Trouens, die Heilige Gees is die waarborg dat ons gered is, dat God in ons leef en dat ons op pad is na ‘n ewigheid by Hom. Dankie, Here!

Dankie, Vader, vir u troue liefde! Dankie dat ek nooit hoef te wonder of U by my is nie, want U is! Dankie dat U by my sal bly tot die einde – ek hoef nóóít te vrees nie! Amen.

BEDINK VANDAG: God is by my – altyd!

  • Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings, kliek hier.
  • Jy kan ook na hierdie oordenking luister op ons Facebook-Blad, kliek hier
  • Stel asseblief hierdie pos as Safe Senderin jou Junk Mail Options.

© 2020 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

8446352876?profile=RESIZE_400x

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –