4388 Jabes se gebed

10 Jabes het die God van Israel aangeroep: “As U my tog maar net sal seën, my grondgebied sal vergroot en as u hand by my sal wees! Weerhou onheil van my, sodat ek nie smart ervaar nie.” God het toe laat gebeur wat hy gevra het. 1 Kron. 4:10 BDV

Te midde van lang lyste name kry ons hierdie mooi opmerking oor Jabes. Sy naam, wat soos die Hebreeuse woord vir smart klink, het verwys na sy moeilike geboorte. Miskien is Jabes oor sy naam gespot, want hy was baie bewus van wat dit beteken. Daarom was sy gebed altyd dat God hom tog van smart sal bewaar. Meer nog, hy wou sy agtergrond oorkom en het die Here bly vertrou vir seën en groter grondgebied. Op grond van sy opregte hart het die Here sy gebed verhoor en kon Jabes al sy portuurs verbygaan. Dis mooi as welvarende mense die Here dien en eer vir die seën wat hulle beleef het!

Onthou, nie almal is met voorregte gebore nie. Sommige sukkel om vooruit te gaan, ten spyte van hul harde werk. Baie het bitterlik min bronne of kanse. As jy dus bevoorreg is, moet jy die Here daarvoor eer. Jy het nou ‘n groter verantwoordelikheid, nie waar nie? Sukkel jy steeds? Werk voort met die geloof van ‘n Jabes!

Hemelse Vader, ek werk so hard as wat ek kan, maar U gee die deurslag. U seën is wat ek benodig! Seën my dus Here, hou u hand oor my, vergroot my grondgebied! Amen.

BEDINK VANDAG: Seën my, hou u hand oor my, vergroot my grondgebied!

  • Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings, kliek hier.
  • Jy kan ook na hierdie oordenking luisterop ons Facebook-Blad, kliek hier
  • Stel asseblief hierdie pos as Safe Senderin jou Junk Mail Options.

© 2020 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

8535746662?profile=RESIZE_400x

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –