4389 En jy, my seun

9 En jy, my seun Salomo, erken die God van jou vader, en dien Hom met 'n onverdeelde hart en 'n gewillige gemoed, want die HERE ondersoek alle harte, en in elke bedoeling van die gedagtes het Hy insig. 1 Kron. 28:9a BDV

Dawid het God met passie en oorgawe gedien. Die Here was sentraal in sy lewe: in sy stryd en oorwinning, in sy wanhoop en geloof. God was sy grootste werklikheid – geen wonder dat Dawid ‘n  “man na God se hart” was nie! Nou wil hy graag sy geloof aan sy seun, Salomo, oorgee. Hy moedig hom dus aan om die “God van jou vader” ook voluit te dien. Hy verseker hom dat die Here hom nooit in die steek sal laat nie.

Ons wil dieselfde vir ons kinders sê! Hulle moet ook ontdek wat ons ontdek het, naamlik die krag en sin wat in ‘n verhouding met God is. Hulle moet Hom ook met ‘n onverdeelde hart dien. Natuurlik kan ons nie namens hulle sulke besluite neem nie. Elkeen is op sy eie reis met God, elkeen moet self vir die Here ja sê. Ons kan egter vir hulle die voorbeeld stel, soos Dawid onuitwisbaar vir Salomo gedoen het. En ons kan vir hulle bid. Doen dit elke dag!

Goeie Vader, ek bid vir my kinders. Ek bid dat hulle U sal kies, vroeër of later. Ek bid dat my eie lewe, so vol gebreke as wat dit was, as ‘n bewys sal dien van hoe waardevol en eg ‘n lewe met U is. Dankie dat U hulle liefhet; wees vir hulle die God wat U nog altyd vir my was. Ek vertrou U daarvoor! Amen.

BEDINK VANDAG: Ek bid vir my kinders.

  • Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings, kliek hier.
  • Jy kan ook na hierdie oordenking luisterop ons Facebook-Blad, kliek hier
  • Stel asseblief hierdie pos as Safe Senderin jou Junk Mail Options.
  • © 2020 DAAGLIKSE STILTEdeur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | jimileroux.com

8539523484?profile=RESIZE_400x

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –