4390 Die krag van lofprysing

22 Die oomblik toe hulle met 'n juigkreet 'n loflied begin sing, het die HERE 'n hinderlaag beskik teen die Ammoniete, Moabiete en die mense van die Seïrberge wat teen Juda opgetrek het, en hulle is verslaan. 2 Kron. 20:22. BDV

Toe die Moabiete, Ammoniete en andere in hul menigte vir Juda aanval, het koning Josafat ‘n vasdag uitgeroep. Die hele volk het saam gebid, want die oormag was vir hulle te groot. Deur ‘n profesie kry hulle toe die instruksie om die tempelsangers vooraan die leër op te stel. So het hulle gaan veg. Toe die sangers die lied aanhef, “Loof die HERE, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid”, is die vyand verwar en het die verskillende groepe mekaar begin aanval. Die oorwinning daardie dag was groot!

Weet jy, die vyand probeer om jou uit te skakel deur ongeloof en vrees. As jy egter kan leer om IN jou aanslag en IN jou bang-wees die Here te loof, het jy sy aanslag afgeweer. Leer dus om die Here te loof en te dank as jy ‘n aanval beleef! Dit bou jou geloof en ondermyn die vyand se poging heeltemal. Onthou: (1) die Here is áltyd lofwaardig, en (2) lofprysing is áltyd ‘n dissipline, ‘n offer.

Here van die leërskare, dankie dat U die stryd voer, nie ek nie. Dankie dat ek nie die vyand hoef te oorwin nie, want U het hom reeds oorwin. Help my egter om myself te oorwin – my vrees en my ongeloof – deur in die aanval U te dank en te loof en te aanbid. Dít sal my fokus terugbring op U en my geloof terug bou. Help my om ‘n praktyk in die verband te ontwikkel. Amen.

BEDINK VANDAG: As ek ‘n aanval beleef, loof ek steeds die Here.

  • Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings, kliek hier.
  • Jy kan ook na hierdie oordenking luisterop ons Facebook-Blad, kliek hier
  • Stel asseblief hierdie pos as Safe Senderin jou Junk Mail Options.

© 2020 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

8543223075?profile=RESIZE_400x

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –