4391 Enige-een kan vergewe word

12 Maar toe hy in die noute was, het hy die HERE sy God se guns gesoek, hom ernstig verootmoedig voor die God van sy voorouers 13 en tot Hom gebid. God is geraak deur sy pleitrede en het sy smeekbede verhoor. Hy het hom na Jerusalem, na sy koningskap, laat terugkeer. Manasse het toe erken dat die HERE God is. 2 Kron. 33:12-13 BDV

Manasse was sonder twyfel die slegste koning van Juda. As tiener-koning draai hy rebels sy rug op die Here. Hy bring die Baäldiens amptelik terug, kompleet met heiligdomme en rituele seks. Hy voer ‘n nuwe godsdiens in, die Chaldeërs se ster-aanbidding. Sy naakte Asjera-beeld en ster-altare stel hy sommer in Salomo se tempel op. Hy hou hom ook met toordery, waarsêery en die oproep van geeste op. Dan gaan hy al die pad met sy sonde en verbrand sy eie seun as ‘n offer vir die afgod Molog – ‘n onuitspreeklike gruwel! Op grond hiervan onttrek God eenvoudig van sy volk en gee hulle oor in die hande van heidene.

Die verbasende deel kom egter nog: Manasse word gevang en met hake en kettings na Babel geneem. Daar dink hy toe weer aan die God van sy voorvaders en begin roep om vergiffenis… en God vergewe hom! Kan jy dit glo? Manasse word herstel en begin met hervormings. Ja, sowaar! Enige-een kan vergewe word! As jou hart maar net opreg is.

Liefdevolle Vader, dankie dat U ook die verkeerde dinge in my eie verlede vergewe het. Dankie dat U my onvolwassenheid, my vele foute en my sondes in liefde bedek het. Dis verby, dis afgehandel! By U het ek ‘n nuwe begin gekry, en kry ek telkens weer ‘n nuwe begin. Amen.

BEDINK VANDAG: As ek bely, sal God vergewe.

  • Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings, kliek hier.
  • Jy kan ook na hierdie oordenking luisterop ons Facebook-Blad, kliek hier
  • Stel asseblief hierdie pos as Safe Senderin jou Junk Mail Options.

© 2020 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

8552915067?profile=RESIZE_400x

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –