4392 Die altaar eerste

2 Jesua, seun van Josadak en sy medepriesters, en Serubbabel, seun van Sealtiël en sy ampsgenote, het gereedgemaak en die altaar van die God van Israel gebou om brandoffers daarop te bring soos daar geskrywe staan in die wet van Moses, die man van God. Esra 3:2 BDV

Nadat die Jode vir sewentig jaar in ballingskap was, kry hulle toestemming om terug te keer. Duisende ballinge trek dus terug na Judea. Dan begin hulle die stukkende tempel herstel. Hulle eerste prioriteit was om die altaar weer op te bou en die daaglikse offers weer in te stel. Hoe mooi!

Dit laat ons dink aan die prioriteit wat ons eie gebedsaltaar behoort te hê. ‘n Sterk gebedslewe maak ons weerbaar teen wat die lewe ook al bied. Die konsep van ‘n gebedsaltaar behels egter twee aspekte:

  • ‘n ALTAAR is ‘n hoogte, ‘n prominensie wat opgerig word vir aanbidding. Jy kan jou eie altaar bou deur byvoorbeeld ‘n gereelde tydjie vir gebed in te rig, al is dit kort.
  • ‘n OFFER is iets wat ons ‘n prys kos. Ons gebedsaltaar sal dus ‘n opoffering kos, dalk van ons TV-kyk tyd of ons slaaptyd.

Rig ‘n gebedsaltaar op in jou lewe! Doen dit soos jy kan, want daar is nie voorskrifte hieroor nie. Dit sal jou lewe egter verander!

Hemelse God, help my om die stukkende altaar vir U in my lewe weer op te rig. Help my om ‘n tyd en plek in te rig vir U, op ‘n manier wat by my lewe en my ritme pas. Ek het so ‘n behoefte daaraan! Amen.

BEDINK VANDAG: Ek bou ‘n altaar vir God in my lewe.

  • Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings, kliek hier.
  • Jy kan ook na hierdie oordenking luisterop ons Facebook-Blad, kliek hier
  • Stel asseblief hierdie pos as Safe Senderin jou Junk Mail Options.

© 2020 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

8554785660?profile=RESIZE_400x

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –