4393 Die ou lied

11 Terwyl die HERE geloof en gedank is, het hulle geantwoord met: “Want Hy is goed, ja sy troue liefde oor Israel is vir altyd!” Die hele volk het baie hard gejuig toe die HERE geloof is, omdat die fondament van die huis van die HERE gelê is. Esra 3:11 BDV

Toe die Jode uit ballingskap teruggekeer het, het hulle begin om die tempel te herstel. Eers het hulle die altaar reggemaak sodat die offers weer kon begin. Toe het hulle die fondasies reggemaak en ‘n groot fees gehou. Die Leviete het die ou lied gesing wat hulle dikwels in die tempel gesing het: Loof die HERE want Hy is goed, sy goedertierenheid is tot in ewigheid! Toe hulle dit sing, het die mense gejuig en geween, want hulle was aangegryp deur God se goedheid.

“Goedertierenheid” is die ou woord vir God se verbondstrou, sy “troue liefde”. Dit beskryf die feit dat God se liefde konstant is. Dit weifel nie. Hulle kon daarop staatmaak, want dit was sy belofte. Selfs al het hulle gesondig, en selfs al het Hy hulle gestraf, was sy liefde vir hulle altyd daar, altyd brandend. Elke kind van God kan op sy troue liefde staatmaak – jy ook, waar jy ook al in jou lewe is! Dis ‘n BELOFTE.

Hemelse Vader, dankie vir u troue liefde. U bly getrou, al is ek ontrou! U goedertierenheid is die fondament van my lewe. Dit hou my vas, dit red my, dit seën my keer op keer! Amen.

BEDINK VANDAG: God se troue liefde is ‘n belofte.

  • Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings, kliek hier.
  • Jy kan ook na hierdie oordenking luisterop ons Facebook-Blad, kliek hier
  • Stel asseblief hierdie pos as Safe Senderin jou Junk Mail Options.

© 2020 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

8560777059?profile=RESIZE_400x

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –