4395 Hier is ons voor U

15 HERE, God van Israel, U is regverdig, en tog het U ons laat oorbly as mense wat vry geraak het, soos dit vandag is. Hier is ons voor U met ons skuld, omdat niemand hiervoor voor U kan bly staan nie. Esra 9:15 BDV

Toe die priester Esra na ‘n tyd weer in Jerusalem kom, hoor hy dat baie van die Jode weer met heidense vroue getrou het. Die Here het dit streng verbied, want die Jode was ‘n heilige volk, afgesonder vir Hom. Die heidene het hulle tot sonde en afgodediens verlei, die rede waarom hulle in die eerste plek in ballingskap gegaan het. Dis asof hulle eenvoudig nie leer nie! Esra se reaksie op die nuus is vir ons ook waardevol:

  • Hy begin dadelik bid en vas, in groot verootmoediging. Hy roep tot God en ween oor sy volk se toestand. Hy tree roerend in namens hulle: “Hier is ons voor U, Here, met ons skuld...” Die volk was diep geraak.
  • Dan tree Esra op. Al die Jode moes na Jerusalem kom. Daar begin hy die proses om alle heidense vroue uit die gemeenskap te suiwer. Hulle moes regmaak, en hulle het.

Wat ‘n leier wat kan bid EN kan doen! Onthou vandag: jy moet bid EN werk!

Hemelse Vader, help my om op beide terreine te groei: om effektief te bid en effektief op te tree. Help my om met my hele lewe in U wil te bly. Dankie vir die geleentheid om telkens reg te maak wat ek verkeerd doen. In Jesus’ Naam, amen.

BEDINK VANDAG: Ek moet bid EN doen.

  • Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings, kliek hier.
  • Jy kan ook na hierdie oordenking luisterop ons Facebook-Blad, kliek hier
  • Stel asseblief hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2020 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

8572463100?profile=RESIZE_400x

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –