4396 Gebruik jou posisie

11 Ag my Heer, laat u oor asseblief aandagtig gerig wees op die gebed van u dienskneg en op die gebed van u diensknegte, wat vreugde daarin vind om ontsag vir u Naam te hê. Laat u dienskneg asseblief vandag slaag, en gee dat daar vir hom barmhartigheid sal wees by hierdie man. Ek was in daardie tyd die koning se skinker. Neh. 1:11 BDV

Nehemia, ‘n Joodse edelman, was die hoof van die paleis se personeellede wat ons vandag “butlers” sou noem. Dit het hom in die belangrike en diplomatiese posisie gestel om altyd in die koning se teenwoordigheid te wees, en Artaxerxes I (445 v.C.) was die koning van die grootste ryk op aarde! Op ‘n sensitiewe wyse gebruik Nehemia sy invloed by die koning om die belange van sy volk en sy God te bevorder. Hier sien ons byvoorbeeld dat hy eers bid vir guns en dan moediglik om hulp vra om Jerusalem te gaan herbou. Die koning verleen toestemming en gee selfs ‘n volmag om uit die koninklike voorraad te onttrek wat nodig is.

Die les is dit: jy het ook, soos almal, ‘n sekere invloed. Jy oefen iewers leierskap uit. Jy het dalk besondere kennis, unieke vermoëns, sekere konneksies of toegang tot bronne. Hierdie dinge is nie net vir jou eie voordeel nie. Dit is ook daar ter wille van die koninkryk van God. Gebruik jou posisie wyslik!

Hemelse Vader, dankie vir my gawes en vermoëns. Ek het sekere ervarings opgedoen, vaardighede aangeleer, ek het toegang tot sekere mense en bronne. Alles wat ek is en alles wat ek het, plaas ek in u hande. Gebruik my tot voordeel van die koninkryk en tot eer van u Naam! Amen.

BEDINK VANDAG: My posisie en bronne is vir Hom.

  • Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings, kliek hier.
  • Jy kan ook na hierdie oordenking luisterop ons Facebook-Blad, kliek hier
  • Stel asseblief hierdie pos as Safe Senderin jou Junk Mail Options.

© 2020 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

8581429662?profile=RESIZE_400x

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –