4397 blydskap | beskutting

11 Esra het vir hulle gesê: “Gaan eet feestelike kos en drink soet drank. Deel ook uit aan hulle vir wie niks voorberei is nie, want hierdie dag is heilig vir ons Heer. Moenie neerslagtig wees nie, want die vreugde van die HERE, dit is julle toevlug.” Neh. 8:11 BDV

Onder Nehemia se leiding word Jerusalem se mure voltooi. Daarop hou hulle ‘n groot byeenkoms. Esra lees eers die hele wet vir die volk voor. Daarna neem die Leviete verskillende groepe mense en verduidelik vir hulle wat dit prakties beteken. Hoe meer die mense hoor, hoe meer loop die trane. Hulle besef dat hulle die wet glad nie hou nie! Met groot opregtheid wy hulle hulself dan weer aan die Here. Dit was ‘n besondere en heilige dag. Uiteindelik sê Nehemia hulle moet ophou huil. Hulle moet bly wees en feesvier, want hulle maak ‘n nuwe begin met die Here. Hulle vreugde in Hóm, in hulle God, is hulle beskutting en moet hulle toevlug en krag bly.

Moenie dat die vyand jou vreugde steel nie. Hy sal probeer! Behou jou vreugde as ‘n geestelike prioriteit, as ‘n geloofsaak. Soms is dit ‘n dissipline, né, iets wat jy moet beoefen. Onthou ook dat dit veral oor ons vreugde in die Here gaan. Wees bly oor Hóm – daar lê jou krag!

Hemelse Vader, dankie vir die vreugde wat daar in ‘n verhouding met U is. Dankie ook vir die vele vreugdes wat daar in hierdie lewe is. Dit wat mooi en goed is maak my bly. Liefdevolle verhoudings en opregte mense inspireer my. Help my om my vreugde, en veral my “vreugde in U”, nie te verloor nie, maar te koester en te beoefen. Amen.

BEDINK VANDAG: Ek kies vreugde!

  • Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings, kliek hier.
  • Jy kan ook na hierdie oordenking luisterop ons Facebook-Blad, kliek hier
  • Stel asseblief hierdie pos as Safe Senderin jou Junk Mail Options.

© 2020 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

8583433301?profile=RESIZE_400x

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –