4420 Meer beheersing

32 'n Geduldige mens is beter as 'n held, en wie sy gees beheers, is beter as iemand wat 'n stad inneem. Spr. 16:32 BDV

Volgens die Bybel is dit wys om selfbeheersing te hê. ‘n Impulsiewe mens is dwaas, want hy neem verkeerde besluite en sê dinge wat onnodig is of mense seermaak. Hy is onvoorspelbaar en doen dom dinge. ‘n Wyse mens dink egter eers na, oorweeg eers die feite, besluit dan op sy reaksie, en gee die regte woord op die regte tyd. So een se opinie is waardevol.

Ons kan almal groei in selfbeheersing, maar hoe kan ons dit bekom? Volgens die Bybel is selfbeheersing ‘n vrug van die Gees. Impulsiwiteit is die produk van die “vlees”, ons onvolwasse, selfgesentreerde, sondige ekkigheid. Die vlees probeer altyd belangrik wees of beheer uitoefen. Gee eerder beheer af aan die Heilige Gees in jou! Soos Hy jou vorm om meer soos Jesus te word, sal jou vleeslikheid afneem, en jou volwassenheid toeneem. Leer om, veral met die groter gebeure, eers na te dink, eers te bid, voor jy reageer. Mense sal jou groei in wysheid raaksien!

Hemelse Here, help my om in wysheid te groei, veral in selfbeheersing. Ek wil nie ongeduldig of impulsief wees nie, of dinge sê wat nie weer teruggetrek kan word nie. Vul my met u Gees, sodat ek onder sý beheersing kan kom. Onder sý leiding wil ek geduldig en beheersd optree, wil ek liefde bewys en opbou, nooit afbreek nie! Amen.

BEDINK VANDAG: Selfbeheersing is ‘n vrug van die Gees.

  • Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings, kliek hier.
  • Jy kan ook na hierdie oordenking luister op ons Facebook-Blad, kliek hier
  • Stel asseblief hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2021 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

8709209891?profile=RESIZE_400x

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –