4423 Die onbelangrikheid van alles

11 Maar ek het nagedink oor al die werk wat my hande verrig het, en die inspanning waarmee ek my afgesloof het om dit tot stand te bring. En kyk, alles was sinloos en 'n gejaag na wind. Dit het geen voordeel ingehou onder die son nie. Pred. 2:11 BDV

Mens sou kon sê dat die Prediker depressief was. Hy soek na die sin van die lewe, maar kry dit nie. Sy soektog begin met dit waarna die meeste mense streef, naamlik geld en genot. Hy beleef dit egter spoedig as sinloos. Ook wysheid, kennis en insig is op sigself nie vir hom sinvol nie. Hy besef ook hoe min beheer hy in die wêreld het. Hy kan nie eers deur reg te leef, waarborg dat hy geseën of gespaar word nie. Trouens, hy wanhoop as hy sien hoe goeie mense teëspoed beleef, terwyl slegtes vooruit gaan.

Dis waar dat mens by ‘n plek kan kom waar jy “die totale onbelangrikheid van amper alles” aanvoel. Dis dan wanneer jou prioriteite radikaal herskik word! Let egter op: daar is WEL nog dinge wat goed en mooi is. Daar is WEL geluk in die wêreld. Die lewe hou WEL nog sin in, veral ‘n lewe met God, ‘n lewe gevul met liefde. Die Prediker het dit ook besef. Vind dit net terug!

Hemelse God, ek weet dat die wêreld se glans en glorie vlietend is. Ek weet dat geld nie die diep behoeftes van die hart kan vervul nie. Soms voel alles werklik so onbelangrik, so sinneloos. Ek weet egter, Here, dat liefde die sin van die lewe is. En ek weet dat U in beheer is, en dat U vertrou kan word. U bring sin aan my lewe, Here! Sonder U wil ek nie leef nie. Amen.

BEDINK VANDAG: God bring sin aan die lewe.

  • Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings, kliek hier.
  • Jy kan ook na hierdie oordenking luister op ons Facebook-Blad, kliek hier
  • Stel asseblief hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2021 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

8732103482?profile=RESIZE_400x

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –