4426 Dink aan jou Skepper

1 Dink aan jou Skepper in jou jong dae, voordat die dae van teenspoed kom, en jare aanbreek waarvan jy sal sê, “Vir my is daar geen vreugde in nie”. Pred. 12:1 BDV

Dis baie waar wat die Prediker hier vir ons sê. Dis die beste om in ons jeug na ons Skepper te draai, want dan kan ons die res van ons lewe met Hom leef – die beste lewe! Inderdaad is dit veral jongmense wat tot bekering kom. Hulle is meer oop en ontvanklik vir God, meer soekend na vastigheid en betekenis. Volwassenes is dikwels so besig met hul pligte en verantwoordelikhede dat hul minder tyd het vir God. Hulle soek die sin van hulle lewe dikwels in geld, sukses of status. Seniors is die minste ontvanklik vir God, volgens die syfers, omdat hulle moontlik al verhard geraak het in hul opinies.

Let op, daar is tye in ons lewe waarin ons besonder ontvanklik is vir die Here. Dalk is dit ‘n lewensfase, of dalk die gevolg van omstandighede. Sulke tye is genadetye, want dit gaan ook weer oor. Klop die Here tans aan die deur van jou hart? Gryp dan die geleentheid aan en maak vir Hom oop!

Here, ek hoor U klop aan die deur van my hart, ek voel u hand op my skouer. U maak bemoeienis met my – dis genadetyd! Ek draai na U, Here, ek maak my hart vir U oop! Amen.

BEDINK VANDAG: Die Here klop, en ek moet oopmaak.

  • Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings, kliek hier.
  • Jy kan ook na hierdie oordenking luister op ons Facebook-Blad, kliek hier
  • Stel asseblief hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2021 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

8754631481?profile=RESIZE_400x

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –