4430 Skarlaken-sondes

18 “Kom tog, laat ons die saak uitpraat!” sê die HERE. “Al is julle sondes rooi soos karmosyn, dit sal wit word soos sneeu; al is dit rooi soos skarlaken, soos wol sal dit word.” Jes. 1:18 BDV

In die eerste hoofstukke van Jesaja kasty die profeet sy volk oor hulle sondes. Wat sonde betref, is daar twee uiterstes om te vermy:

  • Alles is sonde – sommige Christene kom uit ‘n tradisie met ‘n oordrewe sonde-begrip. Dan wroeg selfs voorbeeldige mense oor “skarlaken-sondes” soos dat hulle ‘n lelike woord gebruik of wyn gedrink het;
  • Niks is sonde – meer onlangs word sonde eerder afgemaak of relativeer. God word uit die prentjie gehaal; ons moet nou eerder dink aan ons tekortkominge of groei-areas.

Sonde is egter ‘n realiteit. Volgens die Bybel begin sonde by die besluit om sonder God te leef, om self te bepaal wat reg en verkeerd is. Daarom is sonde eerstens ‘n oortreding teenoor die Skepper. Dan lei dit ook tot allerhande ongehoorsaamheid, ekkigheid, liefdeloosheid en ander verkeerde dinge. As jy om jou kyk, sal jy die hartseer gevolge van sonde sien. En as jy eerlik genoeg in jouself kyk, sal jy besef dat jy ook dikwels van God probeer wegleef, in pleks van na Hom toe toeleef.

Here, ek weet dat die wêreld gebroke is. Ek sien die haat en onreg en die verkeerdheid van mense oral om my. Ek beleef die hartseer en gebrek en verlies wat dit veroorsaak. Ek sien ook sonde by myself, Here. Vergewe my en help my om my lewe met U te leef – ‘n lewe van liefde en genade, in U wil. U begeer vir ons soveel meer! Amen.

BEDINK VANDAG: Ek ken my sonde, en ek bely dit.

  • Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings, kliek hier.
  • Jy kan ook na hierdie oordenking luister op ons Facebook-Blad, kliek hier
  • Stel asseblief hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.
  • © 2021 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | jimileroux.com

8771875053?profile=RESIZE_400x

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –