Padlangs oordenkings (2894)

4349 Ek kan

30 Maar Kaleb het die mense by Moses stilgemaak. Hy het gesê: “Ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kan sonder twyfel die oorhand daaroor kry.” 31 Maar die manne wat saam met hom opgetrek het, het gesê: “Ons kan nie teen daardie

Read more…
0 Replies
RSS
Email me when there are new items in this category –