Padlangs oordenkings (2639)

4127 Iesous, Jesus

Die geslagsregister van Jesus Christus, die Seun van Dawid, die Seun van Abraham. Mat. 1:1 BDV

Βίβλος γενέσεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυΐδ, υἱοῦ ᾿Αβραάμ. Ja, so begin die Nuwe Testament, die verhaal van Iesous Christos. In Jesus se tyd was di

Read more…
0 Replies

4121 Rus op Hom

16 Daarom, so sê my Heer, die HERE: "Kyk, Ek lê 'n fondamentklip in Sion, 'n uitgesoekte klip – 'n kosbare hoeksteen as fondament gelê. Die een wat vertrou, hoef nie haastig weg te gaan nie." Jes. 28:16 BDV 

Hier is nog ‘n beeld van Christus in die O

Read more…
0 Replies
RSS
Email me when there are new items in this category –