Vraag

Die vraag is: Wie, wat en waar is die koninryk van God.  Is dit binne my, my siel en of moet ek werke doen om dit te ontvang. Hoe antwoord ek die vraag soos in die Woord staan?

Antwoord 

Ek gaan net kortliks antwoord:

  • Met die term koninkryk van God dink ons nie aan ‘n plek of gebied nie, maar aan God se KONINGSKAP (of “koning-wees”), sy HEERSKAPPY of REGERING.
  • Die Jode het die koninkryk van God verwag in die sin dat as die messias kom, hy hulle sal bevry van die vyande en die volk sal teruglei na God toe.  Dan sal die volk waarlik God as koning dien.  Die wat Jesus as Messias aanvaar, aanvaar Hom as die Koning en aanvaar dat die koninkryk van God gekom het (Mat 4:17).
  • In die eerste plek  is die koninkryk van God in die hart van elkeen wat voor Hom buig as koning.  Jou hart is jou gees, jou diepste wese, die kern van jou siel, kan jy maar sê.  As jy die Here as koning aanvaar – jou bekeer – kom die koningskap van God in jou lewe (Joh 3:3-5);
  • Daar is beslis ‘n praktiese komponent aan die koninkryk van God, want ons moet doen wat die Koning sê ons moet doen.  As ons nie doen wat die Koning sê nie, kan ons mos nie sê dat die Koning in ons hart regeer nie (Mat 7:21).  Dit beteken dat ons gehoorsaam is aan die algemene Bybelboodskap, wat by Jesus veral neerkom op die gebod om ander lief te hê (Joh 13:34).  Om mense lief te hê beteken om vir hulle uit ‘n hart van liefde te doen wat hulle nodig het (nie noodwendig wat hulle vra nie, maar wat jy weet vir hulle die beste is).  Daar is ‘n grens aan wat een mens kan doen – en daarom moet ons die Here vertrou om vir ons te lei in wie, waar en hoe ons ander kan dien (liefde is maar diens).  Om God se leiding te onderskei is ‘n geestelike oefening wat ‘n leeftyd neem om te bemeester – dit maak nie saak as ons foute maak nie! As ons opreg is om God se liefde en geregtigheid (om te doen wat reg is) te wil uitleef (Mat 6:33), kan ons weet dat die koninkryk van God regtig in ons harte posvat (Mat 5:3).
  • Met die bg. sê ons nie dat ons die Koninkryk verdien nie, of dat ons “werk” om dit te bekom nie.  Dit behels wel ons volle poging (Luk 16:16), maar uiteindelik is dit nie ons verdienste nie. Dit is eerder die GEVOLG van die koningskap van God in ons harte – en daardie koningskap word aanvaar soos ‘n kind dit sou doen (Luk 18:16-17).
  • Die koninkryk van God is verder onder almal wat die Here so dien – en mens kan dus sê dat God se koninkryk is waar gelowiges saam is – by twee of drie, maar ook in die gemeente en in sy kerk (Mat 18:18-20).  Saam doen ons immers ook so wil en dus leef ons saam in die koninkryk van God.
  • Die Here het gesê ons moet daagliks bid dat die koninkryk van God moet “kom” (Mat 6:10) – in die sin dat meer en meer mense onder God se koningskap sal buig.  Ons sê die koninkryk van God “brei uit” – en dit is wat sal gebeur tot aan die einde (Mat 24:14).
  • Die koninkryk van God wat Jesus kom bekendstel het vind by ons plaas op ‘n gebroke wyse – ons kry dit nie altyd reg nie – maar eendag kom die koninkryk van God volkome en finaal.  As Jesus weer kom, en God sy regering werklik op die aarde kom vestig, sal die koninkryk van God volkome bestaan (Mat 13:42-43, 25:31-34, 26:29).  Daarom sê ons die koninkryk het gekom, koninkryk is steeds aan die kom en die koninkryk kom eendag finaal.

 

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –