4255362987?profile=RESIZE_710x

Die maatreëls wat tans getref word teen die COVID-19 is ongekend in ons leeftyd of in die geskiedenis na die oorlog.

Ons moet gehoorsaam en verantwoordelik wees teenoor die regering, omdat dit reg en wys is. Ons mag egter nie vrees nie, want vrees is nie van die Here af nie. Ons moet die Here vertrou, want ons lewe is nog net so in sy hand soos altyd. Ons tye is deur Hom bepaal. Geen haar sal van ons hoof val waarvan Hy nie weet nie. Lewe dus sterk, vreugdevol en vredevol, met geloof en vertroue, met volle hoop en met liefde wat na ander uitreik. Ons geloof word nou getoets deur of ons net vir onsself gaan leef en opgaar, en of ons bereid gaan wees om ander te help. Laat ons bewus wees en uitreik na die in ons omgewing of gemeenskap wat hulp benodig.


Neem asseblief kennis dat ons vir die duur van die Nasionale Inperking, 27 Maart tot 16 April, ons gewone oordenkings sal ophef en vervang met 'n spesiale reeks, "21 Inspuitings" - een vir elke dag van die lockdown. Ook ons Lydenstyd-oordenkings sal gestaak word. Die doel is om ons in hierdie tyd te bemoedig en te versterk, en om God se plan en wil hierin te soek. Stuur dit gerus aan jou vriende. Neem ook kennis:


Ons moet egter ook bid. Die siekte is nie net 'n fisieke realiteit nie, maar ook 'n geestelike realiteit. Die volgende is 'n voorbeeld van 'n gebed wat jy daagliks kan bid. Druk dit gerus uit en bid dit met intensie elke dag:

Almagtige God, U is die Heer oor elke mag en gesag.
Die natuur is aan U onderhorig, want U het alles gemaak.
Ek bely dat ons u skeppingsopdrag oortree het.
Ek bely dat ons gesondig het teenoor U, teenoor mekaar
en teenoor die wêreld. Vergewe ons daarvoor!
Ek bid vandag, saam met u hele kerk, teen die COVID-19 virus.
Ek bid dat ons gehoorsaam sal wees aan die owerheid,
en verantwoordelik sal wees in ons optrede teenoor mekaar.
Ek bid dat ons nie sal vrees nie, maar sal vertrou.
Ek bid dat ons moedig sal wees, vreugdevol, hoopvol,
dat ons liefde sal bewys deur te help waar ons kan.
Ek bid vir almal wat betrokke is om hierdie krisis te bekamp:
regeringslui, leiers, kenners, mediese personeel, organiseerders.
Lei hulle in wysheid en bewaar hulle van gevaar.
Ek bid dat U my, my geliefdes, my gesin en my gemeente
ook sal bewaar van hierdie siekte. Dankie daarvoor!
Ek bid vir elke persoon wat COVID-19 onder lede het.
Hou hulle sterk, Here, gelowig, hoopvol. Bring genesing!
Dan staan ek, in Jesus' Naam, teen elke onheil:
elke siekte, elke kiem, aanslag, binding of gees.
Aan Sy Naam is elke mag en gesag onderhewig,
elke onheil word vernietig, elke band verbreek,
elke aanslag nietig verklaar. Elke kind van God
word deur Jesus' bloed beskerm. Amen!
Wend hierdie krisis af, Here, voorkom infeksies,
laat dit oorgaan, stuur genesing, herstel ons land.
Laat dit ons die lesse leer wat ons moet leer!
Aan U kom toe die eer en die heerlikheid, tot in ewigheid!
Amen, amen.

 

Kliek hier om na hierdie gebed te luister: Daaglikse gebed teen COVID-19.mp3

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –