Forum 2.0

Innerlike Heling

 

Innerlike Heling is 'n inleiding tot innerlike seer en pastorale beraad

Alhoewel dit inleidend is, is dit omvattend, kontemporêr en prakties. Ons dek al die wesenlike temas van innerlike probleme asook berading, en gebruik die vloei van 'n tipiese beradingsproses. Dit is primêr bedoel vir selfgebruik: vir insig in myself, toepassing en persoonlike groei en heling. Maar dit is ook nuttig vir die wat ander wil begelei. Dit is 'n kursus in beraad wat oor vier maande gevolg word, en as dit met praktiese supervisie gepaardgaan, kan dit met vrug gebruik word in gemeentes as opleiding vir pastorale werkers, christelike beraders, "luisteraars" en die wat besoekwerk doen. Die klem is egter op persoonlike innerlike probleme - nie op verhoudings of krisisse nie. Let ook op die nota oor akkreditasie hieronder - jy hoef die kursus egter nie vir akkreditasie te neem nie, jy kan dit ook soos die ander kursusse neem - sonder assessering of huiswerk - teen die gewone bydrae.  Die temas wat ons dek is die volgende:

Temas

1. AGTERGROND BY DIE MENS, PROBLEME EN BERAAD
2. HOE OM JOU IN DIE BERADINGSPROSES TE GEDRA EN INTENSIONEEL TE LUISTER
3. HOE OM ONDERSOEK TE DOEN NA PROBLEME
4. HOE OM PROBLEEMAREAS TE HANTEER EN NA HEELHEID TE GROEI

Die kursus word weekliks per e-pos uitgestuur oor 18 weke aan die PADLANGS vennote wat daarvoor ingeskryf is. 

Akademiese Krediet

Innerlike Heling is tans ons enigste kursus waarvoor akademiese krediet toegestaan sal word.  Die Christelike Gereformeerde Teologiese Seminarium, 'n ten volle geakkrediteerde tersiêre teologiese skool, is bereid om krediet (per Recoginition of Prior Learning) te verleen vir die kursus vir hul 3-jarige teologiese diploma (Diploma in Pastorale Teologie). Dit beteken dat 'n student een vak minder hoef te doen om die diploma te verwerf!  Wat moet jy doen om vir krediet in aanmerking te kom?  Innerlike Heling moet behoorlik geassesseer word.  Die helfte is 'n portefeulje-taak, wat beteken dat jy die huiswerk by elke hoofstuk moet doen en instuur - eintlik 'n wonderlike geleentheid om die hele kursus op jouself van toepassing te maak!  Die ander helfte is 'n eksamen oor die kursus.  Ek sal jou met alles help.

Koste

Die koste hang af van hoe jy Innerlike Heling gaan benader.  As jy bloot die materiaal wil bekom en self deurgaan is dit R120 p.m. soos al ons kursusse.  As jy dit wil doen vir 'n krediet, en weekliks die huiswerk instuur (asook die  eksamen) is dit, soos ons ander begeleide programme, R280 p.m. vir die duur van die kursus.  Die voordeel is egter ook, benewens die akademiese krediet,  dat jy vir die duur van die kursus in 'n gestruktureerde beradingsverhouding is.  Dalk het jy juis nou nodig om diep deur jou lewe te werk.

As ek reeds Innerlike Heling gedoen het?

Jy hoef dan net die verskil te doen (en te betaal), nl. die assessering: die portefeulje-taak en die eksamen.

As jy dan wil, kan jy aangaan met die ander kursusse van die Dip Past en jouself vir bediening bekwaam.  Skryf aan my as jy 'n Prospektus wil hê van die CGTS waarin die Dip Past uiteengesit is, en ek sal dit vir jou laat bekom.

 

Laai die eerste dele hier af:

IH0 - Voorblad

IH1 - Heelheid

 

Padlangs Kursusse word weekliks per e-pos uitgestuur aan die PADLANGS vennote wat daarvoor ingeskryf is. Dit is Christelike selfstudie-kursusse en bedoel vir geestelike groei. Daar is geen eksamens of assessering nie, en ook geen akkreditasie of sertifikaat nie.  Innerlike Heling het egter die opsie van geakkrediteerde studie.

Vir VOLLE inligting oor kursusbydraes en -reëls, kliek hier
Vir 'n oorsig oor AL ONS KURSUSSE, kliek hier
Skryf vir hierdie kursus in met die BLOU SKAKEL op hierdie blad: kliek hier


Kyk gerus deur die eerste dele deur op die grafika hieronder te kliek.

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30