Jou subskripsie is ontvang - dankie!

Jou bydrae sal van nou af maandeliks van jou kredietaart afgetrek word en jou weeklikse kursus of programme sal gelyklopend daarmee begin.  

Op jou versoek sal jou bydraes onmiddelik gestaak word.

Baie dankie vir jou gewaardeerde ondersteuning van ons bediening. Mag ons materiaal vir jou wonderlike geestelike waarde inhou!

Kontak ons gerus met enige probleem of versoek.

Jimi le Roux

   

    

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Replies are closed for this discussion.