Forum 2.0

Ons kursusse is die hart van ons bediening... 

Ek beskou lering as my gawe en alles wat ek doen is maar lering op 'n manier: prediking, dagstukkies, coaching, kursusse...  Ek is al jare daarmee besig en my fokus het deur die jare net meer en meer daarop geval - as leraar, as bedieningsleier, as teologiese dosent. Die klem van hierdie kursusse is suiwer geestelike groei. Dit gaan oor temas wat ek glo belangrik is vir Christene se geestelike volwassenheid. Dis relevant, maar nooit oppervlakkig nie; diep, maar nie teoreties nie; prakties, maar teologies verantwoordbaar.  Dit is in pas met die kerk en die Christen van vandag.  Hierdie materiaal is nie net bymekaar gemaak nie - dit kom diep uit my hart uit.  Dit is wat ek glo en wat ek wil wees. Honderde mense het hierdie kursusse al gedoen, veral "Geestelike Vorming".

Kyk gerus deur al ons kursusse of iets tot jou spreek.  Kliek hierop:

Kliek hier vir 'n oorsig oor al ons kursusse
 

Hoe werk ons kursusse?

Kursusse word gestuur aan diegene wat ons bediening maandeliks ondersteun - om die bydrae sinvol te maak, het ons dit al vir jare vasgemaak op 'n minimum van R120 p.m.  Kursusdele word dan weekliks per e-pos uitgestuur, tans op 'n Dinsdag.  Jy kry dus elke week 'n volgende deel.  Daar is geen huiswerk of ander verpligtinge nie. Jy neem dit bloot ernstig op, en maak iewers in die week 'n tydjie om daardeur te werk. Dit sal dalk 'n uur neem as jy dit reg doen. Jy moet 'n stil plekkie kry, bid, daardeur werk met jou Bybel, notaboek/joernaal en penne, en seker maak jy merk al die plekke in jou Bybel goed. Jy bid oor die toepassing daarvan en probeer dit, met die Here se hulp in jou lewe integreer vir die week wat kom. Jy dink en bid en praat daaroor, en gaan doen dit!  Jy is natuurlik welkom om met ons daaroor te gesels... skryf asseblief 'n briefie!

Ons kursusreëls is die volgende:

1. Ons probeer die kursusse in groepe uitstuur so ver moontlik, en dit kan wees dat ons jou inskrywing terughou met 'n week of wat, OF jy kry meer as een deel vir 'n week of wat om jou inskrywing in te pas by 'n bestaande groep.

2. Kursusse word nie eenmalig (alles in een) aan vennote gestuur nie. Die redes is

  • dat mense dit nie regtig so gedissiplineerd sal deurwerk nie. Hulle sal die eerste deel doen en dit dan neersit, of dalk vinnig deur alles lees. Dis nie ons oogmerk nie. As dit weekliks kom, is die kans beter dat jy dit daardie week sal deurgaan soos dit moet;
  • deur dit te versprei is jy dan vir maande of 'n halwe jaar met 'n tema besig, en kry dit kans om deel van jou lewe te word. Dit gaan nie net oor kopkennis nie (informasie) - dit gaan mos oor toepassing (transformasie);
  • ons wil graag langtermyn-verhoudings bou met vennote - ons wil bedien.

Ons het egter al uitsonderings gemaak vir groter groepe, gemeentes, ens.

3. Vir die gebruik van kursusse in kleingroepe (waarvoor dit ideaal is) is daar reëls: kliek hier vir meer info daaroor...

4. Die kursusse verskil in duur tussen 6 en 45 weke, en as jy klaar is, sal jy dan 'n ander kursus kan doen (of ander Bybelstudiemateriaal of praktiese opleidingsmateriaal kry). Jy sal dus elke week iets kry. 

5. Ons neem 'n kort reses oor die Julievakansie en weer oor Desember (sodat ons kan asemhaal en jy kan inhaal!)

6. Kursusse is vooruitbetaalbaar. Kursusse is ons bediening se inkomste en dus NIE verniet nie. Daaruit kan ons weer dit finansier wat wel verniet is en kan ons bediening voortgaan.

7.  Diegene wat in gebreke bly om by te dra sal twee weke na die verstryking van die maand 'n baie vriendelike kennisgewing ontvang, waarby ons ook tydelik die stuur van kursusse sal opskort, ter wille van regverdigheid teenoor almal.

8. Vir 'n bydrae van R120 p.m. stuur ons graag aan jou een kursus.  Dit is 'n insentief/ons dankie vir bydraes ontvang.  As jy meer as een kursus wil ontvang, sal ons dit oorweeg, maar dit is onderworpe aan die beginsels van (1) groter insentief/groter bydrae en (2) dat ons nie eintlik meer as twee kursusse op 'n slag wil stuur nie, om 'n aantal redes. Kliek hier as jy wil lees hoe ons die bydraes beskou.  Skryf egter gerus aan ons!

9. Jy kan natuurlik ter enige tyd afteken van die diens deur ons net te laat weet.  No hard feelings...

 

Dit bring ons by die "disclaimer"...

Ek stel dit elders ook duidelik dat hierdie kursusse (en ons kan dit gerus iets anders noem, maar die woord spreek duidelik) nie geakkrediteerde kursusse is nie. Dit is m.a.w. nie deur die staat of enige universiteit geakkrediteer nie - dit lei tot geen kwalifikasie en geen sertifikaat nie. Nee lieweland, dan sou jy mos ook moes werkopdragte doen, eksamen skryf en so aan! Ons kursusse is sistematiese lering, gebaseer op die Bybel oor praktiese geestelike temas...  Die geld wat jy bydra is ook nie kursusgelde as sulks nie - dis 'n donasie om 'n bediening te bou. Jy kan dit ook sien as 'n sendingbydrae, as jy wil.  Trouens, een van die redes van ons kursusse is om fondse te in vir Padlangs maar nie net te vra nie, ook iets terug te gee.

Kyk ook na die artikel: Watter kursus moet ek doen?

 

As jy wil inskryf, kan jy hier kliek:

Gebruik die onderstaande BLOU SKAKEL om in te skryf vir ons kursusse.  Ons wil net die noodsaaklikste besonderhede afneem op 'n kort vorm:

 

 

 

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –