Ons oordenkings is ook beskikbaar in klankformaat

3284384201?profile=RESIZE_180x180

 

Olga Maartens lees ons oordenkings pragtig en professioneel voor en plaas dit daagliks op ons Facebook-blad, asook op 'n WhatsApp-groep. Sy is betrokke by die onderwysdepartement in Namibië en het 'n drama-agtergrond. Sy doen dit bloot omdat sy graag iets vir die Here wou doen! Ons reëling met Olga is dat sy dit streng doen soos sy tyd vind, maar dit gaan steeds gereeld en op hoë standaard uit - dankie Olga!

Luister gerus daarna - om 'n oordenking te hoor is 'n heeltemal ander ervaring as om dit net te lees! Dis lekker om in die motor daarna te luister en is ook nuttig vir ouer mense of dié met 'n sigprobleem. Gaan soos volg te werk:    

 8600562457?profile=RESIZE_400x

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –