RenovatioDie bediening is dikwels ‘n harde plek. Onvoldoende bronne, onrealistiese verwagtinge, menslike konflik, ens. veroorsaak stres en uitbranding. Volgens sommige statistiek val tot 90% van diegene wat die bediening betree langs die pad uit. Leraars het ondersteuning nodig! Ek voel hierdie behoefte akuut aan en het, as mede-leraar en lewensbegeleier, ‘n program geskryf wat spesifiek vir leraars is.

Wat is renovatio?

Renovatio ("vernuwing") werk soos volg:
• Leraars kry weekliks kort coaching notas (2 bladsye), wat oor ‘n relevante tema gaan. Die program duur 40 weke. Dit is nie opleiding, Bybelstudies of lering nie en gaan nie oor dinge wat almal reeds weet nie. Dit is nie dogmaties van aard nie, en kom nie uit 'n spesifieke dogmatiese hoek nie. Dit is geestelike begeleiding (spiritual coaching) en lewensbegeleiding (life coaching).
• Die doel van Renovatio is geheel en al bemoediging en ondersteuning, en onbeskaamde aanmoediging om in die bediening te volhard, om steeds na God te kyk, om steeds die roeping te hoor, om die droom te bly droom. Om vas te klou, nie geloof te verloor nie, en nooit tou op te gooi nie. Ons deel inligting wat leraars en geestelike leiers sal opbou, versterk, immuun maak, ens. Dit gaan oor stres en uitbranding, visie en roeping, stiltyd en gebed, geestelike groei, konflik-fasilitering, en sulke dinge.
• Leraars hoef geen huiswerk te doen, of terugvoer te verskaf nie. Jip, daar is letterlik geen verpligting nie.  Die laaste ding wat hulle nodig het is ‘n groter werkslading! Daar is egter wel huiswerk-moontlikhede en leraars kan ‘n coaching portefeulje opbou, of die materiaal ook vir sy eie opleiding, leierontwikkeling of kleingroepe gebruik. Dit is egter heeltemal vrywillig.
• Die geleentheid bestaan ook, ingesluit by die program, om met my kontak te maak vir begeleiding.  Dit is egter ook heeltemal vrywillig.  maar dis nie die hoofsaak nie.
• Die beste van alles: dit is gratis, ‘n liefdegawe, 'n bediening.

Ek is seker dat hierdie program werklik waarde sal toevoeg tot die bediening van enige leraar. Veral die wat jonk in die bediening is sal baie daarby baat vind, of die wat moeg is, alleen werk, of swaar trek. Ander leiers in die kerk sal ook daarby baat vind, of Christene wat in leierskapsposisies in die sekulêre lewe is. Dit is ook so opgestel dat dominees of pastore uit enige kerkagtergrond dit waardevol sal vind. Dit is nie net leraars wat sukkel wat by Renovatio sal baat nie - ook diegene wat met groot seën werk, sal daardeur versterk en verryk word. Die Kerk van die Here is afhanklik van sterk en geestelike leiers.

Wat is die inhoud?

Die inhoud is hieronder en wentel tussen die temas van Leierskap, Heelheid, Geestelike Vorming en Bediening:

Kos dit iets?

Renovatio is HEELTEMAL GRATIS. Dit is deel van my "tiende" - dit is saad.  Padlangs se inkomste bestaan uit sy kursusse en programme en daarom wil ek ook gratis programme weggee. En die Here lê leraars op my hart. En dit bou verhoudings. Hierdie saak lê swaar op my hart.

Stel jy belang?

LERAARS en geestelike leiers:  Stuur asb. jou naam, gemeente en e-pos aan ons, en jy is op die lys! 

ANDER:  Stuur asb. jou leraar se naam en van, gemeente (en kerk asb.) en e-pos adres vir my aan. Ek sal die uitnodiging aan hom of haar rig. As hy (of sy) te besig is, of om 'n ander rede dit nie wil hê nie, kan hulle dit dan natuurlik afwys. Jou naam sal nie vermeld word nie, tensy jy wil hê ons moet.

Let op dat Renovatio net in Afrikaans verskyn.

Ander persone as leraars (en leiers in die gemeente) kan Renovatio bestel teen ons gewone tariewe. Doen gerus navraag.

Laai die eerste dele hier af:

Renovatio2.0 - Welkom

Renovatio2.1 - Slaap

  

Padlangs Kursusse word weekliks per e-pos uitgestuur aan die PADLANGS vennote wat daarvoor ingeskryf is. Dit is Christelike selfstudie-kursusse en bedoel vir geestelike groei. Daar is geen eksamens of assessering nie, en ook geen akkreditasie of sertifikaat nie.

Vir VOLLE inligting oor kursusbydraes en -reëls, kliek hier
Vir 'n oorsig oor AL ONS KURSUSSE, kliek hier
Skryf vir hierdie kursus in met die BLOU SKAKEL op hierdie blad: kliek hier


Blaai deur die eerste dele deur op die onderstaande grafika te kliek:

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com