Forum 2.0

ANTWOORD OP SEKS VOOR DIE HUWELIK...
Hallo m – net gou vinnig…
• Ja, daar is natuurlik ‘n reuse verskil tussen die kulture van die Bybelse tyd en ons tyd. Hulle huweliksmaats is dikwels vir hulle gekies al by geboorte (want wat weet ‘n kind nou van sulke belangrike dinge?) en het vroeg verloof geraak, omtrent op puberteit. Die verlowing was amper soos ‘n troue, en absoluut bindend. As ‘n verloofde bv. seks buite sy/haar verlowing gehad het, was dit as egbreuk beskou – so een kon selfs gestenig word. DIt was van die grootste belang in hulle tyd om getroud te kom, veral vir ‘n vrou, wat geen ander inkomste/heenkome gehad het nie, en as sy in ‘n verlowing laat staan is, was dit ‘n geweldige skande en wesenlike krisis om oorlewing. Vir die man weer sou dit ‘n geweldige oneer wees as sy vrou nie ‘n maagd sou wees nie. Dan kon hy haar eintlik laat staan het, want hy betaal immers ‘n stewige bruidskat en dit nie vir “gebruikte goedere” nie! Na die verlowing, wat ‘n groot seremonie was, moes die jongmense hulle dus kuis hou tot die troue. Dit is dus wat ons in die Bybel lees.
• ‘n Paar jaar later (hulle het vroeg getrou, dalk op 14-16) was die huwelik. Dit was eweneens ‘n baie groot storie en daar is drie tot sewe dae fees gevier. Op die laaste dag is die huwelik voltrek (hul eerste seks) terwyl die fees nog aan die gang was (die bruidspaar was natuurlik privaat in ‘n kamer). Nogtans is die konsumasie aangekondig met ‘n gejuig. DIt was ook die tyd dat die man moes uitvind of sy vrou inderdaad ’n maagd is - lees daaroor in Dt 22:13-21. Daarsonder was die huwelik nie regtig voltooi nie. Tot vandag kan in ons reg ‘n huwelik net ontbind (“annulled”) word as dit nie seksueel voltrek is nie – die paar hoef nie te skei nie. Maagdskap was dus absoluut belangrik in Bybelse tye (wel, tot onlangs) en skakel natuurlik “voorhuwelikse seks” uit.
• In Simson se geval het hy eers die meisie net gesien in Timna en toe sy ouers gevra om die onderhandelinge te gaan aanknoop (Rg 14:1-7). Haar ouers het ingestem en dit was m.a.w. die verlowing. Die troue was net ‘n paar dae later en daar was geen seks (of intensie daarvan) nie, want die huweliksfees het toe eers plaasgevind (14:8-18). Ongelukkig het hy sy humeur verloor op die laaste dag en is huis toe sonder om die huwelik te voltrek. Sy bruid is toe hoog en droog gelaat (“voor die kansel laat staan”) en in ‘n vreeslike verleentheid. Die ouers was natuurlik woedend en laat haar toe trou met die strooijonker. (14:19-20). Toe Simson later reken hy kan nog die huwelik gaan voltrek, het die ouers geweier en vir hom uitgewys dat sy nou reeds met iemand anders getroud was. (15:1-2). Hy het m.a.w. nooit met haar omgang gehad nie. Ons sien dus weer: seks=huwelik. Sy besoeke aan prostitute is natuurlik verkeerd (soos vandag nog – maak nie saak wie hulle is nie), maar die ironie en wonder van sy verhaal is dat God ‘n onsedelike en onrein persoon soos hy (en hy was nogal aan God gewy, ‘n “nazir”) steeds gebruik in sy diens – ons lees God het ‘n plan met sy lewe gehad en gebruik hom dus getrou aan sy belofte.
• Ons kan natuurlik aanvaar dat die menslike natuur dieselfde gebly het en dat die jongmense in daardie tyd seker dikwels maar “oor die tou getrap het”. As hulle nie verloof was nie, en dit was moontlik, moes hulle nou trou (Deut 22:28-29 - lees ook voor dit). Want, seks=huwelik. Die pa kon natuurlik weier, maar dan moes sy met ‘n sekere skande leef, en sou dalk sukkel om ‘n man te kry. Dit was dus ‘n moeilik besluit. As hulle reeds verloof was, was dit wel minder van ‘n probleem (behalwe as sy nou sou swanger word – daar was mos geen voorbehoeding nie) want hulle sou in elk geval trou. Ons lees ook (want die Bybel deel baie reguit met die dinge) dat mans (getroud en ongetroud) prostitute besoek, maar dit word nêrens goedgekeur nie – inteendeel: lees Spreuke 7.
m, baie van die dinge was tot ongeveer 50 jaar gelede nog baie dieselfde; die verandering het eers gekom met die “seksuele revolusie” van die 60’s en die beskikbaarstelling van die pil. Toe eers het “vrye seks” ingekom. Maagdelikheid en swangeskap word nou heeltemal in ‘n ander lig gesien. Maar wat die Bybel betref, is daar geen twyfel dat seks=huwelik. As verloofdes wat wel trou seks het, is dit op ‘n manier beter, maar as hulle dan nie sou trou nie, sou dit op egbreuk neerkom – in Bybelse terme. Ek sou graag wou sien dat mense vinniger trou, maar in ons kultuur trou mense later en later, en dit maak die probleem net erger!

You need to be a member of jimileroux30 to add comments!

Join jimileroux30

Email me when people reply –