Tydelik 3

Toerusting

Hierdie kursusse is nuttig vir individue of vir gemeentes of kleingroepe

Innerlike Heling

'n Inleiding in pastorale beraad.  Werk na jou eie genesing toe en leer ook om ander te begelei in heling. 18 weke.

Die Man-kursus

'n Kursus vir manne oor hulle rolle, verhoudings en huwelik...  ideaal vir mannebediening of mannekamp.  12 weke.

Kleingroep-dinamiek

'n Kursus vir kleingroepleiers: die jongste materiaal oor die dinamiek en doelwitte van kleingroepe. Neem jou selgroep na 'n ander vlak! 12 weke.

Neem Leierskap

'n Kort maar deeglike inleiding (9 weke) in al die aspekte van leierskap.  Opgestel vir gebruik in die gemeente - ideaal vir 'n leierskamp.

Huweliksreis

'n Reis van 30 weke om jou huwelik te verryk.  Die praktyk rondom die temas "waarom verskil ons so" en "hoe oorkom ons dit". Ook ideaal vir die huweliksbediening!

Missionele Verhoudings

Om as 'n getuie van Jesus te leef is die natuurlike Christelike lewe.  Ons kyk oor 20 weke na die beginsels wat dit effektief en maklik maak. 'n "Evangelisasie-kursus".

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –