Tydelik 4

Begeleiding

KIES-program

Ons opwindende program om 'n sinvoller toekoms te KIES - egte, gestruktureerde life coaching, stap vir stap, met persoonlike afrigting, in vier modules:

  • #1 - Basiese life coaching - persoonlike begeleiding: identiteit, situasie-verkenning, doelwitbereiking, verandering, ens.
  • #2 - Wellness - leef ryker: fisiese en psigiese gesondheid, verhoudings en grense, struktuur en orde, finansies, ens.
  • #3 - Geestelike begeleiding - persoonlike begeleiding van wie JY is en hoe JOU verhouding met God moet verdiep
  • #4 - "Tweede helfte" - leef jy in die tweede helfte van jou lewe? Ons bespreek dit vanuit elke hoek vir 'n maksimale lewe (beskikbaar Jul 2017)

Renovatio

Renovatio is coaching notas vir leraars en geestelike leiers - die doel is om leraars sterk te maak vir bediening en waarde toe te voeg.  40 weke.

Shot

Shot is coaching notas vir jeug op hoërskool - 'n weeklikse shot vir jou tiener oor studie, verhoudings, vakkeuses, geestelike dinge.  45 weke.

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –