Wykus Louw posted a discussion
10 ...dié wat deur die HERE vrygekoop is, sal terugkeer,  hulle sal in Sion aankom met gejubel - met ewige vreugde sal hulle gekroon wees. Blydskap en vreugde sal hulle oorweldig, en verdriet en 'n gesug sal wegvlug. Jes. 35:10 BDV
Jesaja profeteer…
7 hours ago
Wykus Louw posted a discussion
6 Die HERE, Heerser oor alle magte, sal op hierdie berg vir al die volke 'n feesmaal van ryk geregte voorberei, 'n feesmaal met beleë wyn, met ryk geregte vol murg, met gesuiwerde, beleë wyn. 7 Op hierdie berg sal Hy die sluier verswelg, die sluier…
yesterday
Wykus Louw posted a discussion
Laat ons beeste doodmaak en kleinvee slag, vleis eet en wyn drink! Laat ons eet en drink, want môre sterf ons! Jes. 22:13b BDV
Die Noordelike Ryk van Israel het voor die Assiriërs geval, waarna die vyand suidwaarts gedraai het. Dele van die Judese…
Tuesday
Wykus Louw posted a discussion
‘n Takkie sal uitspruit uit die stomp van Isai, en ‘n loot uit sy wortels sal vrugte dra. Jes. 11:1 BDV
Jesaja voorspel hier die koms van die Messias, ‘n koning uit die geslag van Dawid, die seun van Isai. Volgens Jesaja word die hele geslag van…
Monday
Wykus Louw posted a discussion
3 Hulle het na mekaar geroep en gesê: "Heilig, heilig, heilig is die HERE, Heerser oor alle magte! Die hele aarde is vol van sy heerlikheid." Jes. 6:3 BDV
Israel het hul rug op God gedraai. Hulle sonde het kant en wal bereik: afgodery, onreg,…
Sunday
Wykus Louw posted a discussion
18 “Kom tog, laat ons die saak uitpraat!” sê die HERE. “Al is julle sondes rooi soos karmosyn, dit sal wit word soos sneeu; al is dit rooi soos skarlaken, soos wol sal dit word.” Jes. 1:18 BDV
In die eerste hoofstukke van Jesaja kasty die profeet sy…
Apr 8
Wykus Louw posted a discussion
[Sy] 6 Dra my soos 'n seël teen jou hart, soos 'n seël aan jou arm; want liefde is kragtig soos die doderyk – die liefdesgloed is 'n vlammende vuur, 'n verterende vlam. Hoogl. 8:6 BDV
Die bruid van Hooglied wag vir haar bruidegom om te kom. Dis ‘n…
Apr 7
Wykus Louw posted a discussion
[Sy] 16 My liefste is myne en ek is syne - hy wat tussen die narsings wei. Hoogl. 2:16 BDV
Hooglied gaan oor die liefde tussen ‘n man en ‘n vrou. In hierdie vers maak die vrou die volgende stelling, wat meer as een keer in Hooglied voorkom: “Hy is…
Apr 6
Wykus Louw posted a discussion
[Hy] 15 O, hoe mooi is jy, my liefling, hoe mooi is jy! Jou oë is duiwe. [Sy] 16 O, hoe mooi is jy, my liefste, en aantreklik! Ons bed is groen loof. Hoogl. 1:15-16 BDV
Hooglied gaan oor die liefde. Oënskynlik oor die liefde tussen Salomo en ‘n…
Apr 5
Wykus Louw posted a discussion
1 Dink aan jou Skepper in jou jong dae, voordat die dae van teenspoed kom, en jare aanbreek waarvan jy sal sê, “Vir my is daar geen vreugde in nie”. Pred. 12:1 BDV
Dis baie waar wat die Prediker hier vir ons sê. Dis die beste om in ons jeug na ons…
Apr 4
Wykus Louw posted a discussion
7 Gaan eet jou brood met vreugde, en drink jou wyn met 'n vrolike hart, want God het lankal jou dade goedgekeur. 8 Laat jou klere altyd wit wees, laat jou kop nie sonder reukolie wees nie. 9 Geniet die lewe saam met die vrou wat jy liefhet, al jou…
Apr 1
Wykus Louw posted a discussion
11 Omdat 'n vonnis oor 'n bose daad nie gou voltrek word nie, daarom is mense se harte in hulle vol daarvan om kwaad te doen – 12 omdat 'n sondaar honderd keer kwaad kan doen, en lank lewe. Ja, ek weet ook: Dit sal goed gaan met hulle wat vir God…
Mar 31
Wykus Louw posted a discussion
11 Maar ek het nagedink oor al die werk wat my hande verrig het, en die inspanning waarmee ek my afgesloof het om dit tot stand te bring. En kyk, alles was sinloos en 'n gejaag na wind. Dit het geen voordeel ingehou onder die son nie. Pred. 2:11 BDV…
Mar 30
Wykus Louw posted a discussion
30 Sjarme is bedrieglik en skoonheid is nietig; ‘n vrou wat vir die HERE ontsag het, sy moet geprys word. Spr. 31:30 BDV
In Bybelse tye het ‘n vrou minder regte gehad as ‘n man. Sy kon gewoonlik nie eiendom besit, van haar pa erf of in ‘n hof getuig…
Mar 29
Wykus Louw posted a discussion
11 Goue appels in silwer monterings, so is 'n woord uitgespreek op die gepaste tyd. Spr. 25:11 BDV
Volgens die Bybel word ‘n dwaas aan sy spraak uitgeken. ‘n Dwaas praat dwase dinge. Hy praat onsinnig en onwaar. Hy praat te veel. Sy woorde breek…
Mar 28
Wykus Louw posted a discussion
32 'n Geduldige mens is beter as 'n held, en wie sy gees beheers, is beter as iemand wat 'n stad inneem. Spr. 16:32 BDV
Volgens die Bybel is dit wys om selfbeheersing te hê. ‘n Impulsiewe mens is dwaas, want hy neem verkeerde besluite en sê dinge…
Mar 25
More…