Jimi le Roux posted discussions
Nov 28
Jimi le Roux posted discussions
Nov 27
Jimi le Roux posted a discussion
 
Sielsvorming
Wat is jou siel? Jou siel is jou binnekant. Dis jou JY, jou belewing van jouself. Jou siel is JY wat waarneem en dink en voel en besluit en bid en droom. Jou siel is deur God geskape en bevat die areas waar net Hy jou ken, deur sy Hei…
Nov 26
Jimi le Roux posted discussions
Nov 15
Jimi le Roux posted discussions
Oct 13
Jimi le Roux posted a discussion
 


Welkom aan ‘n hele aantal nuwe lede!
Ek vertrou julle sal welkom voel by ons gemeenskap en geseën word deur ons bediening! Ek wil in hierdie nuusbrief veral verduidelik wie ons is en wat ons doen – dalk is dit vir ons ouer lede ook insiggewend.…
Oct 11
Jimi le Roux posted discussions
Oct 10
Jimi le Roux posted discussions
Oct 9
Jimi le Roux posted discussions
Oct 8
Jimi le Roux posted discussions
Oct 7
Jimi le Roux posted discussions
Oct 6
Jimi le Roux posted discussions
Sep 24
Jimi le Roux posted discussions
Sep 23
Jimi le Roux posted discussions
Sep 3
Jimi le Roux posted a discussion
Psalm 23
Psalm 23 is die bekendste en mees geliefde psalm in die Bybel. En nie verniet nie! Dit bemoedig en inspireer met sy beelde van versorging en beskerming, van fees en van oorvloed. In hierdie reeks van 15 dele gaan ons deur hierdie mooiste ps…
Aug 26
Jimi le Roux posted discussions
Jul 19
More…