3667 ‘n Ons-ding

Alle huwelike kan baat by verryking! Ons relevante en praktiese kursus, HUWELIKSREIS, werk deur die pilare vir 'n gesonde huwelik, die redes waarom ons so verskil en die maniere waarop ons mekaar weer kan vind. Kyk gerus na meer besonderhede: kliek hier.

...waar twee of drie in my Naam saam is, daar is Ek by hulle. Mat 18:20

Ons leef in ‘n baie individualistiese samelewing, maar in Bybelse tye was dit heeltemal anders. Toe was hulle gemeenskapsmense, onlosmaaklik deel van ‘n groep: ‘n familie, ‘n stam, ‘n volk. Hulle het saam gewerk, saam geëet, saam gebid, besin, besluit, geleef. Privaatheid het skaars bestaan! Om buite die groepsverband op te tree was vir hulle eiesinnig, verkeerd. Dit het egter heeltemal verander. Individue tree nou onafhanklik op, selfs met belangrike sake, en maak aanspraak op hul eie opinie, geloof en keuses. Hul glo dis hul reg! Individualisme haal ons egter in. Vereensaming en vervreemding word meer as ooit beleef. Baie foute word gemaak omdat ons die wysheid en ervaring van die groep ontbeer. Ons dink byvoorbeeld Christenskap is ‘n individuele saak, ‘n ek-ding, terwyl dit in die Skrif uit-en-uit ‘n gemeenskapsaak was. Ons moet goed verstaan: die geloofslewe word saam met ander, tussen ander, vír ander geleef! ‘n Gemeenskapslewe is eintlik wonderlik – ons moet dit net herontdek!

 Dankie Vader, dat ek deel kan wees van ‘n geestelike gemeenskap. U is onder ons as ons saam is! Amen.

 Ontwikkel ‘n gemeenskapslewe!

 Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings kliek hier.

Om blokkering te verhoed stel asb. hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

© 2018 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –