4326 Twee belangrike vrae

7 Die Engel van die HERE het haar by 'n waterbron in die woestyn, by die fontein op die pad na Sur, aangetref.  8 Hy het vir haar gesê: "Hagar, slavin van Sarai, waarvandaan kom jy en waarheen gaan jy?" Gen. 16:7-8 BDV

Hagar, wat swanger was met Abraham se kind, het van Sarai en Abraham weggeloop. Toe sy in die woestyn ronddwaal, kry die Engel van die HERE haar daar by ‘n fontein. Hy vra haar twee belangrike vrae, waarop ons ook ‘n antwoord behoort te hê:

  • “Waar kom jy vandaan?” Dis ‘n vraag wat gaan oor ons herkoms, ons identiteit, ons “storie”, ons omstandighede. Dit verklaar wie ons is en waarom ons is waar ons is. Hagar verduidelik toe waarom sy, ‘n Egiptiese slavin, weggeloop het.
  • “Waarheen gaan jy?” Hagar kon nie hierdie een antwoord nie – toe antwoord die Engel dit vir haar! Ek en jy moet ook duidelike en godgegewe doelwitte hê, sodat ons doelgerig kan lewe. Ja, dink en bid daaroor en skryf jou lewensmissie neer. Dit hou verband met jou gawes.

Skielik was Hagar se lewe vervul met betekenis! Skielik het sy ‘n doel gehad en kon sy na Abraham-hulle terugkeer, waar sy nog 15 jaar gewoon het. Antwoord tog hierdie vrae!

Liefdevolle Vader, help my om die lesse te leer wat my geskiedenis vir my ingehou het. Help my om ‘n goeie begrip vir my identiteit in U te ontwikkel. Help my om my persoonlikheid, passie en kragte reg te onderskei, sodat ek kan verstaan wat U lewensroeping vir my is. Help my om doelgerig te lewe! Amen.

BEDINK VANDAG: Waar kom ek vandaan? Waarheen gaan ek?

Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings, kliek hier.

Stel asseblief hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.

Om meer oor ons huidige reeks, WESENLIKE WOORD, te lees, kliek hier

© 2020 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

8072448075?profile=RESIZE_400x

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –