4344 Ontmoet Hom dringend

21 Jy moet die versoendeksel bo-op die ark neersit en in die ark moet jy die Getuienis plaas wat Ek jou sal gee. 22 Daar sal Ek jou ontmoet. Van bo die versoendeksel af, van tussen die twee gerubs wat op die ark met die Getuienis is, sal Ek met jou praat oor al die opdragte vir die Israeliete wat Ek jou gaan gee. Eks. 25:21-22

Hoekom moes die Israeliete die ark maak, en die tabernakel met al sy implemente? Wat was die doel van die hele ritueel van hulle antieke godsdiens? Wel, die tabernakel het vir hulle ‘n kontakpunt met God verskaf. Moses kon God werklik by die ark ontmoet. Die hoëpriester kon fisies offerbloed op die versoendeksel sprinkel. In die skemer van die heiligdom, omring met simboliek en betekenis, was God naby. Die Here het met antieke mense gewerk op maniere wat hulle kon verstaan.

Intussen is die hele Joodse godsdiens in Christus vervul. Hý was God wat by ons kom tabernakel het, die Hoëpriester wie se eie bloed versoening bewerk het vir sonde. Let op, God woon nie meer in ‘n fisieke tempel nie, maar Hy wil steeds met jou ontmoet. Hy wil met jou praat: oor jou lewe, jou toestand, jou verlossing. Ontmoet Hom asseblief dringend! Waar? Enige-plek waar jy opreg met Hom stil word, word sy heiligdom. Open die Skrif, wat sy getuienisse bevat, en begin die gesprek!

Heilige God, dankie dat ek U kan ontmoet in die heiligdom van my hart, in die binnekamer waar U naby is. Dankie dat U met my praat uit u Woord en deur u Gees. Dankie vir die voorreg om met U te mag praat, om my hele hart met U te deel, om u troos en leiding te ervaar. Help my om meer daarvan te beleef! Amen.

BEDINK VANDAG: God wil met my praat.

  • Om in te skryf op hierdie gratis oordenkings, kliek hier.
  • Jy kan ook na hierdie oordenking luister op ons Facebook-Blad, kliek hier
  • Stel asseblief hierdie pos as Safe Sender in jou Junk Mail Options.
  • © 2020 DAAGLIKSE STILTE deur Jimi le Roux (Addisionele Lys) | jimileroux.com

8184265466?profile=RESIZE_400x

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –