9/2913 Dit sal wees wanneer Hy besluit

So sê die Here: Op 'n tyd wat Ek goeddink, sal Ek jou gebede verhoor… Jes 49:8 

Ons wil so graag hê die Here moet NOU ingryp – alles NOU verander!  Ons is só op soek na (wat ek noem) “geestelike tegnologie” om die Here sover te kry om NOU die wonder te laat gebeur. Ons soek die “regte manier” van bid wat dit sal regkry: dalk met meer geloof, of dalk meer “in Jesus Naam”, of dalk moet ons hierdie bose magte bind, of dalk moet ons solank bely dat ons dit het?  Dalk moet ons iemand anders kry om vir ons te bid – iemand wat ‘n gawe daarvoor het?  Glo my, daar is waarde in al hierdie dinge – ek probeer regtig nie jou geloof afskiet nie.  Ek wil dalk wel jou vertroue wegneem van jou metode of jou geloof of jou “regte woorde”  - onthou, geen metode of woorde of gebed of geloof of geween kan jou red nie.  Moenie daarop vertrou nie.  God is God en Hy kan ons red, en hy SAL ook, maar Hy sal besluit oor die hoe en wanneer en waar daarvan.  Vir sy tydsberekening moet ons Hom eenvoudig bly vertrou. Vra en bly Hom vertrou - DIS geloof!

Here, ek vertrou steeds op U!  Amen.

 

Antwoord gerus op hierdie e-pos! Stuur PADLANGS gerus aan, maar moenie spam nie.

Gratis inskrywing op PADLANGS se Hooflys en meer info is beskikbaar op ons webruimte.

© 2014 PADLANGS MET JIMI LE ROUX (Addisionele Lys) | www.jimileroux.com

 

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –