Algemene Gesels (58)

Pastorale Beraad

10807569057?profile=RESIZE_584x

Ek is ‘n gekwalifiseerde berader (US, UNISA) en begeleier (NWU). Ek het pastorale beraad gedoseer aan ‘n tersiêre instansie en is die skrywer van kursusse oor lewensbegeleiding, innerlike heling en die huwelik.

Ek geniet alle beraad, maar doen die

Read more…
0 Replies

Kom Saam!

10484584065?profile=RESIZE_400x

Kom saam!

Ek het in opdrag van die Christelike Gereformeerde Kerk 'n boekie geskryf, genaamd "Kom Saam!" Dis 'n gids om 'n nuwe gelowige deur sewe basiese stappe van 'n verhouding met God te neem. Dis veral bedoel om in 'n dissipelering-verhouding g

Read more…
0 Replies

Mans Genoeg

9207770275?profile=RESIZE_400xMANSGENOEG 2

Daar is 'n opvolg op MANSGENOEG uit. Hierdie keer gaan dit oor waardes en advies wat 'n pa vir sy seun wil deurgee, ook wat geloof betref. "Pa’s het ’n Godgegewe rol om hulle families te beskerm en te versorg. Hulle streef ook daarna om

Read more…
0 Replies

Wesenlike Woord

7648636887?profile=RESIZE_400x

Wesenlike Woord is ons nuwe reeks oordenkings!

Op 1 Oktober 2020 begin ons met 'n nuwe reeks, Wesenlike Woord

 

Ons kies die bekendste, belangrikste en betekenisvolste verse in die Bybel, van Genesis tot Openbaring, en oordink dit in 366 kragtige

Read more…
0 Replies
RSS
Email me when there are new items in this category –