Antwoord op... DEUR GOD SAAMGEVOEG?

Vraag

Soveel mense kom trou in die kerk en maak beloftes voor God - baie wat glad nie eers gelowig is nie, maar wat om tradisionele redes 'n mooi, kerktroue wil hê.  Baie huwelike gaan dan ook ten gronde.  Kan mens werklik sê dat elkeen van hulle "deur God saamgevoeg is"?

 

Antwoord

...ja inderdaad kan ons nie sê dat elke huwelik deur God saamgevoeg is nie.

Ons het eenkeer ‘n verwarde jong alkoholis beraad wat enkele dae na sy oorgawe aan die Here by my aangekom het en gevra het dat ek hom sommer daardie Saterdag trou met sy girlfriend, ewe jonk en deurmekaar, hulle het nou so besluit.  Ek het geweier, want dit was ‘n impulsiewe besluit deur twee onvolwasse mense wat nie naastenby uitgesorteer is nie, verslaaf en werkloos.  Ek wou eers ‘n pad met hulle stap.  Hulle is toe daar weg, tien teen een om iemand anders te kry om hulle te trou.  Deur God se saamgevoeg?  Ek glo nie so nie!  So trou baie mense om die verkeerde redes – om weg te kom van die huis af, omdat sy swanger is, omdat hulle bietjie dronk en in Vegas is – deur God saamgevoeg?  Nee. 

Ek dink nie dit word outomaties bedoel dat elke persoonlike huwelik wat elke mens vir watter rede ook al regoor die wêreld aangaan, sommige vir die tweede of derde keer natuurlik, nou God se spesifieke keuse vir hulle was nie.   Daarvoor is die sonde te veel van ‘n werklikheid en maak die mens te veel foute.  Ek dink die beginsel van die huwelik is ‘n goddelike beginsel en ek dink die huwelik is heilig.  Ek dink die bedoeling van daardie stelling is dat die egpaar hulle nou in ‘n heilige verbond voor die Here begeef en dat hulle inderdaad voor Hom sweer om getrou te bly tot die dood.  In daardie sin word hulle voor God – of deur God – saamgevoeg as hulle trou en hulle moet met die erns daarvan saamleef.  As hulle trou, veral as hulle in die kerk kom trou, neem hulle mos God se wil op hulle om die huwelik volgens God se plan te leef.  Dis die belofte wat hulle aflê.  So ernstig is die gelofte, die eedswering wat voor God en sy gemeente afgelê word.  Nou moet hulle daarby bly. 

En onthou die belofte is nie net om nie te skei nie, of om seksueel getrou te bly nie, nee – die huweliksbelofte is om mekaar lief te hê en te respekteer, om hulself aan mekaar te gee, hulle huwelik op die Here te bou – die HELE formulier, nie net ‘n deeltjie nie.  Ideaal gesproke moet twee mense die Here vooraf ken, en sy wil onderskei dat hulle vir mekaar bedoel is, en reg wees om die belofte af te lê en dit met insig en vreugde doen voor die Here – dan sou ek sê die Here het hulle spesifiek saamgevoeg.  Maar ai – selfs met sulke mense kan dinge skeefloop, maar dis ‘n ander gesprek.

 

 

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –