Antwoord op... DIE EINDTYE

Jy vra gewigtige dinge, waaroor daar redelike verskil bestaan. Ek het wel baie duidelike opinies daaroor, en het selfs my M gedoen oor Openbaring. Ek het ook ‘n hele kursus uitgewerk oor Openbaring waarin ons dit hoofstuk vir hoofstuk vat – maar dis nogal ‘n groot werk. Hopelik kan ek dit nog vir Padlangs omwerk, want ek is eintlik baie opgewonde daaroor. Miskien kan ek solank net die volgende sê:

 • Ek glo as ons die eindtye wil verstaan moet ons by Genesis begin en nie by Openbring nie. Genesis belowe reeds aan Israel die Messias, en die res van die OT ontwikkel die tema, deur die profete, tot by Jesus se koms. As Jesus dan kom as Messias, het die Messiastyd aangebreek soos voorspel (dis wat Petrus op Pinksterdag sê), maar dan kom ons ook agter dat dit nie aan AL die voorspellings voldoen nie. Dis nie finaal nie. Ons leer dus dat daar nog dinge is wat later sal gebeur – as Jesus weer kom. Jesus sê self in die Profetiese Rede wat nog gaan gebeur, maar Hy gee net die groot raamwerk. Ons lees meer inligting in Paulus, Johannes en Petrus se briewe. Dan kom Openbaring en kleur die prentjie in groter detail in – maar dit is steeds Jesus se raamwerk van
  • (1) Tekens,
  • (2) Antichris en verdrukking,
  • (3) wederkoms en
  • (4) Oordeel en ewigheid.  
 • As mens by Openbaring begin maak dit mens bietjie deurmekaar omdat jy nie die aanloop het nie, nie Jesus se raamwerk nie, en die boek self is ‘n visoenboek vol droombeelde, simboliese getalle en verskuilde betekenisse.  Openbaring is ‘n boek wat gelees moet word as Joodse apokalips (die tipe geskrif wat dit is), en daar is tans ‘n goeie begrip vir wat bedoel word met die meeste van sy verwysings, omdat ons hulle situasie ken en ook die tipe geskrif, waarvan daar ook buite-Bybelse voorbeelde is. Persoonlik glo ek die boek maak baie van die getal sewe (ook ander getalle, en hulle afgeleides) en dat die boek ook in sewe dele uiteenval. Mens kan maar sê dit is sewe sewes – wat meer is, ek glo aan die “parallellistiese interpretasie” in die sin dat die sewe dele elkeen oor dieselfde tydsbestek gaan (tussen Jesus se eerste en tweede koms) en dat dit herhalende, of parallelle, gedeeltes is. Elke keer word dit uit ‘n ander hoek belig, maar dit bly dieselfde tydsbestek (wat Jesus ook beskryf). As ons die kursus doen kan ons dan die tekste langs mekaar sit in tabelle en die ooreenkomste baie duidelik – dikwels letterlik. Nogtans is daar ‘n progressie in die sewe dele en loop dit alles uit op die groot klimaks van die oordeel en die ewigheid. Ek dink dis die beste metode.
 • Wat betref die populêre standpunte oor die eindtyd, net die volgende – en ek het dus nie nou tyd om te motiveer nie:
  • Ek glo nie dat die Skrif ‘n wegraping apart van die wederkoms leer nie. Die wegraping is by die wederkoms. Dis een geleentheid. As mens net die tekste aandagtig lees, is dit duidelik. Dit is eintlik veel ingewikkelder om uit die Skrif te bewys dat daar eers ‘n wegraping gaan kom en na die verdukking dan die wederkoms. Inteendeel, ons gaan wel die verdrukking beleef – dit sê Jesus baie duidelik (maar dit sal vir ons verkort word). Die idee van ‘n aparte wegraping is (dink ek) net so 200 jaar oud. Dis wel baie populêr a.g.v. die idee daaragter en die flieks en boeke wat dit gepopulariseer het. So daar is ‘n hele aanvaarding daarvan, maar as mens die tekste waarop dit staan gaan bekyk, is dit maar skralerig;
  • Ek glo persoonlik dat die Messiaanse Tyd nou is (sedert die Messias gekom het, dus – tot hy weer kom). In die Skrif is dit ook die vredestydperk, die tyd van die nasies en die tyd van die Heilige Gees. Dis ‘n eenvoudige en duidelike saak vir my, maar daar is ‘n baie ou siening (reeds in die Vroeë Kerk) dat daar ‘n aparte Vredestyd gaan kom – wie weet?
  • Wat betref die 1000 jaar, die 144 000 en so aan moet ons dit nie letterlik sien nie, maar i.t.v. numerologie: 1000 is 10x10x10 wat dui op die volmaakte of bepaalde tyd vir die mense; 144000 is 12x12x1000 wat dui op die OT se 12 stamme saam met die NT se 12 apostels maal met 1000 – so dis eintlik ‘n simbool van die hele (OT+NT) kerk, wat daar voor God se troon is. Daar is bv. 24 ouderlinge voor God se troon (12 OT +12 NT). So ook 3½ wat die helfte van 7 is, en dus die helfte van die volmaakte en totale tyd, en ek sien dit as die tyd van OT, wat saam met die 3½ van die NT God se hele tyd met mense uitbeeld. As mens dit so sien val alles in plek en maak alles sin. Maar ek weet nie almal stem saam nie. Die meeste kenners stem egter saam dat mens dit nie letterlik moet sien nie, net so min as wat mens dit letterlik moet sien dat daar ‘n draak is, ‘n vrou tussen die sterre, ens. Dis alles duidelike simbole, bv. na die duiwel, na God se bruid, ens. So ook met die getalle. Nou ja, so kan ek aangaan. Ek dink dis fassinierend, maar dit vra eintlik ‘n studie – maar dalk kan ons dit nog doen. En dan moet ek toegee dat die bg. nie naastenby so opwindend is soos wat daar dikwels uitgegee word deur populêre media nie! Dis nogal jammer – dit maak nie goeie fliekmateriaal nie! Volgens my is dit egter baie eerlik en korrek (maar so sal elke ou seker van sy studie sê!)

Sien ook 

Eindtye (2) - As ek sterf word ek weer geoordeel?

Eindtye (3) - Die merk van die Dier

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –