Antwoord op... DIE EINDTYE (2)

Vraag van L:

Wanneer jy sterf gaan jy mos of hemel toe, of hel toe - met ander woorde jy word reeds ge-oordeel? Die belydenis in die kerk lees "vanwaar Hy sal kom om te oordeel, die wat lewe en die wat reeds  gesterf het....."  Hoe kan jy dan 2 keer ge-oordeel word?  Waar staan dit in die Bybel dat ons met ons dood hemel toe of hel toe gaan? Waar in die Bybel staan dat God die wat lewe en die wat reeds gesterf het sal oordeel met Sy wederkoms? 

 

Antwoord:

 

Hallo L – dankie vir jou vraag.  Sal probeer...

 

Die geloofsbelydenis sê maar net dat daar by Jesus se wederkoms twee soorte mense sal wees: die wat op daardie stadium nog leef, en die wat reeds dood is.  Die lewendes sal reguit opgeneem word en die dooies sal opgewek word en so sal beide groepe voor die troon verskyn om geoordeel te word (2 Tim 4:1/1 Pet 4:5).

 

Dis eintlik nie so maklik om jou vrae te antwoord as wat sommige sou maak nie, omdat die Bybel se leer oor die toekoms nie vir ons in ‘n netjies afgeronde lessie kom nie – dit is dikwels ingebed in ander leringe en staan in verskillende kontekste en literatuursoorte.  Ook die taal van die toekoms is dikwels metafories en figuurlik – hoe praat ‘n mens dan nou anders van sulke groot dinge soos die ewigheid, die hemel en die hel, die oordeel oor mense se lewens, ens.?  In elk geval, dis verstaanbaar dat die gegewens vir jou (en vir die meeste mense) bietjie deurmekaar voorkom!

 

Die algemeen-aanvaarde Bybelse verstaan van die toekoms dit dat:

 • As ons sterf ons in ‘n tydelike plek sal wees – weliswaar by Jesus of in die doderyk (Luk 16:19-31) – nie reeds in die “hemel” of die “hel” as sulks nie.  Jy is dus reg dat daar ‘n soort van pre-oordeel is, of beter gestel: die wat in Christus is, word nie meer veroordeel nie (gaan nie verlore nie), hulle is immers daarvan gered (Joh 5:24)
 •  As Jesus weer kom sal daar ‘n paar goed plaasvind (Mat 24:29-31):
  • Die Christene wat leef sal opgeraap word na Hom toe (1 Tess 4:16-17)
  • Die wat dood is sal opgewek word – Christene eerste – (1 Kor 15:51-53) en almal sal ‘n onverganklike liggaam kry
  • Dan sal die oordeel kom (Mat 25:31-33), waarop mense geoordeel sal word o.g.v. van hulle lewe (dade) en ook hulle aanvaarding van Christus al dan nie (Op 20:11-15)
  • Die kinders van God kom egter nie in die oordeel om te besluit of hulle  gered is nie, maar verskyn voor Hom om hulle lewe te beoordeel en om loon te ontvang (2 Kor 5:10, 2 Tim 4:8)
 • Na die oordeel sal die verdoemdes na die hel gaan (Op 20:15) en die gereddes vir ewig by die Here wees.
 • Om by die Here te wees is egter nie dieselfde as om “hemel” toe te gaan nie – hemel kom eintlik na ons toe, want in die Bybel lees ons (Op 21) dat na die oordeel die Nuwe Jerusalem na ons toe neerdaal en dat God by ons kom woon, vir ewig en ewig.  Ons “hemelse heerlikheid” gaan dus op die (herstelde) aarde wees.

Ons praat dus dikwels van die “hemel” in ‘n los sin as sê ons gaan eendag in die hemel wees.  

 

Die groot boodskap van die Bybel as dit hieroor gaan, is dat ons waaksaam en gereed moet wees.

 

Lees ook

Eindtyd (1) - Wegraping, Vrederyk, ens.

Eindtyd (3) - Die Merk van die Dier

 

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –