Antwoord op... EINDTYE (3)

VRAAG

Ek wonder al 'n geruime tyd oor die "merk van die dier".  In Amerika word tans mikroskyfies onder die vel ingeplant met al jou besonderhede op.  Is dit dalk die merk van die dier, waarvan Openbaring praat?

ANTWOORD

Jong, sulke tegnologie bestaan en sal seker in die toekoms nog meer ontwikkel word.  Die ander kant is dat mense (veral in Europa) nogal teen sulke dinge is wat hulle privaatheid sal bedreig. Met sulke tegnologie kan mense natuurlik nagespoor word waar hulle ook al gaan, of was...

Ek het my M.A. gedoen oor Openbaring en ‘n hele lang stuk daaroor geskryf.  Persoonlik het ek ‘n hele paar probleme met die hele gedagte dat hierdie goed eerstens te doen het met die Antichris se merk, en die volgende is net ‘n paar:

  • Ek glo nie Johannes het sy profesie gemik op ‘n tyd 2000 jaar of langer in die toekoms in nie.  Dit sou wees soos as ek ‘n profesie skryf van dinge wat gaan gebeur in die jaar 4150.  Nee, hy mik dit heel eerste op sy eerste lesers.  Hulle moes al reeds kon sin maak van sy geskrif, en hulle het. 
  • Ek glo Openbaring is ‘n boek vol simbole – dit is immers ‘n droom, ‘n visioen en dit is soos alle drome vol beelde.  Opsigtelik is dit vol simboliese figure, syfers en dade.  Om dit so letterlik te lees soos geskiedenis – soos sommige doen – is bloot verkeerd. Ons moet dit in sy simboliek verstaan. Ons moet onthou Openbaring staan vers vir vers op die Ou Testament en verwys meer na die Ou Testament as enige ander Nuwe Testamentiese boek.  Dit is deurweek van die eskatologie en apokaliptiek van die Ou Testament.  Ons moet dit in ag neem en die ryke simboliek van God wat sy volk merk - teenoor die duiwel wat hier SY kinders merk - verstaan.  Dink bv. daaraan [1] dat die Jode hulle belydenis oor God op hulle hand en voorkop moes dra (Deut 6:4-8) – soos Jode vandag nog doen as hulle die filakterieë (gebedsrieme, of tefilin) aansit.  God se woord op die kop beteken mos God se woord in die gedagtes, nie waar nie?  God het mos nie behae daarin dat mense ‘n klein Bybelversie in ‘n leerhouertjie op sy kop dra nie?  Selfs die Jode wat dit so dra as hulle bid weet dit is ‘n SIMBOOL.  Dan ook God se Woord op die hand, of in die hand, met ander woorde gedoen, toegepas, uitgevoer in gehoorsaamheid.  Dan ook [2] die paasfees – wat gaan oor Israel se verlossing – wat vir hulle soos ‘n “teken op die hand en die voorkop” is (Eks 13:9, 16). Weer die kop en die hand.  Dink [3] aan Eseg 9:4, 'n profetiese geskrif, waar God se getroues op die voorkop gemerk word.  Daar is nog voorbeelde uit die Joodse godsdiens, maar die betekenis is duidelik.  Nou kom die Antichris en hulle dra SY Naam 666 (mens-mens-mens) in die kop en in die hand.  As ons dit nie eerstens as ‘n ryk simbool sien nie, mis ons die punt helemaal. Die merk is allereers 'n simboliese merk. In Openbaring merk die Here sy gereddes ook op die kop (7:3, 14:1, 22:4) – is dit letterlik of figuurlik? Dis figuurlik, want dit gaan (bv. in hfst 7) oor 144 000 wat gered word, wat duidelik ‘n simboliese getal is (12x12x1000).  Daar is nie net 144 000 gereddes nie.
  • Ek glo ons moet in alle geval nie oor die eindtye gaan begin lees by Openbaring nie, want dis verkeerdom.  Nee, ons moet [1] in Genesis begin lees oor “Silo” wat sal kom, en dan [2] die hele Messiasverwagting en eindtydverwagting van die groot en klein profete goed verstaan, en [3] weet wat tussen die testamente met die Jode gebeur het. Dan moet ons besef [4] die Messias het inderdaad gekom in Jesus Christus en die Messiaanse Ryk het aangebreek.  Die Nuwe Testament sê uitdruklik dat die laaste dae aangebreek het.  Ja, baie profesieë het daar in vervulling gegaan. Ons moet [5] dan kyk na Jesus se raamwerk van die eindtyd in sy “Profetiese Rede” en dan [6] daardie raamwerk aanvul met die inligting met Paulus, Johannes en Petrus gee.  Ten slotte [7] kan ons die hele prentjie klaar inkleur met wat Openbaring daaroor sê.  So volg ons die openbaring van die Skrif self.  As ons reg aan die einde inspring by Openbaring gaan ons net verstrik raak, want ons gaan die hele, hele konteks mis, en ook omdat...
  • ...ek glo dat Openbaring ‘n boek is wat in sewe dele gelees moet word.  Dit val duidelik en natuurlik uit in sy sewe gemeentes, sewe seëls, sewe skale, sewe basuine en dies meer.  Ek hou baie van Hendriksen (in “Meer as Oorwinnaars”) se “progressiewe, parallellistiese” benadering.  Duidelik begin elke deel van Openbaring van voor en vertel die hele geskiedenis tussen Jesus se eerste en tweede koms.  Dit word sewe maal herhaal en elke keer gaan dit ‘n bietjie verder.  As ons dit nie so verstaan nie, is daar verskeie groot oorloë, verskeie wederkomste, verskeie oordele, ens. voor in die toekoms en moet ons later die ingewikkelde kaarte trek wat sommige doen, kleurvol en vol pyle en drake.  Nee, daar is een opstand teen die Here, een groot oorlog, een ingreep van God, een wederkoms, een oordeel, een ewigheid.  So kom dit presies ooreen met die Ou Testamentiese verwagting en met Jesus se duidelike raamwerk.
  • Omdat die boek veral simbolies van aard is, en dit van betekenis was reeds vir die eerste lesers, is daar sprake van ‘n “veralgemening” van simbole – elke generasie het beleef dat daar oorloë en natuurrampe is, dat daar vervolging en valse profete is, dat die antichriste reeds werk (1 Joh 2:18).  Elke generasie van lesers kon dus sin maak, die simbole toepas en uitsien na die koms van die Here.  So het die kerk in gereedheid gebly deur al hierdie tyd.  Dit is baie belangrik.  Ook in ons tyd – nader as ooit aan die einde – sien ons die bg. dinge en verwag Jesus se terugkeer.  Eerstens moet ons dus seker maak dat ons vir Christus gemerk is, in ons gedagtes en in ons handelinge (en ja, die doop is hiervan die uiterlike merk) en nie vir die Antichris nie – hy is die aartsmens wat homself as God sien, maar nooit kan wees nie, wat nie wil buig nie, maar wil hê ander moet voor hom buig, wat afgodery in die plek van die ware God stel, ens.  Ons moet dus seker maak dat ons nie oorheers word deur die “gees van die antichris” nie, wat in elke geval vaardig is in die wêreld.
  • So kom ons dan by die “werklike” Antichris. Ons glo wel dat die wêreld op ‘n stadium ten einde sal kom en dat Christus werklik weer sal kom.  Dit is nie net ewige simbole nie.  Anders was Christus verkeerd in sy belofte om terug te keer – duidelik het sy dissipels ook ‘n letterlike terugkeer verwag.  Ek is oortuig dat al die “tekens van die tye” (of “geboortepyne”, waarvan Jesus praat in die Profetiese Rede) al hoe erger en erger sal word.  Die natuurrampe word erger, die oorloë erger, ens.  So sal die “antichriste” uitloop op ‘n werklike persoon wat duidelik teen God opstaan.  Die vervolgings sal uitloop op die Groot Verdrukking en die oorloë op die groot oorlog, Armaggedon.  Op die klimaks hiervan sal God ingryp as die hemele wegrol soos ‘n boekrol en Jesus aan die hemel verskyn – wonderlike dag! 
  • Die “Merk van die Dier”?  Ek is nie so seker dat dit verband hou met iets so letterlik soos die tegnologie waarvoor ons so bang is nie.  Onthou, dit kan nie verkeerd wees om blote tegnologie te gebruik om transaksies mee te doen nie – of die “chip” nou op die kredietkaart is (soos nou), of onder die vel (waar dit nie kan wegraak nie) – die verkeerd kom in as ons verplig word om die “Dier” (of sy beeld) te aanbid, soos met Daniël gebeur het, met die Jode in 167 vC en inderdaad met die Christene wat eerste hierdie boek gelees het – en gedwing was om letterlik wierook aan Caesar se beeld te offer, en letterlik aan gildes te behoort wat offerandes bring aan afgode (beskerm-gode) of hulle mag nie hulle ambagte beoefen het of hul ware verkoop het nie.  Transaksies doen is reg, maar aanbidding van ‘n mens of ‘n beeld is sonde.  Ek is eerlik as ek sê dat ek eintlik sukkel om so iets letterlik te sien gebeur (dat toekomstige mense letterlik 'n beeld sal aanbid, of selfs 'n mens) in ons wêreld wat net al hoe meer en meer sekulêr raak. Die simboliese betekenis maak net altyd vir my meer sin: simboliese “aanbidding”, die verering van 'n mens, die mens wat sy eie god geword het – so iets.  Maar kom ons hou dit oop en sien wat die toekoms bring.  Snaakse goed gebeur.

Persoonlik maak ek my dus nie te moeg met te veel spekulasie oor elke nuwe moontlikheid oor wat die merk van die dier kan wees nie – dalk het ek al ‘n  bietjie uitgebrand oor die tema, wat al lank met ons is – ek onthou in 1983 het hulle al gesê dat die tjeks reeds gedruk is wat verwys na die merk op die voorkop, ens. Ek het al soveel stories gehoor en dit was maar altyd stories. Ek sukkel ook met enige "groot komplot"-idee, wat volgens my nogal moeilik sal wees om geheim te hou in ons wêreld.  Shhh...almal is omgekoop... Ek wil my oog vestig op Jesus en vind troos in die gedagte dat Hy sê ons moet nie bekommerd wees oor wat ons gaan sê in daardie tyd nie, want Hy sal ons die woorde gee.  Hy sal die verdrukking verkort sodat ons dit kan deurstaan, sê Hy, en Hy sal uiteindelik kom om ons te haal. 

Ns.

As dit jou sal help - onthou dat niks van hierdie kan gebeur as die Antichris nie openbaar is en reeds oor die wêreld regeer nie...!

Lees ook

Eindtye (1) - Wegraping, Vrederyk, ens.

Eindtye (2) - As ek sterf, word ek geoordeel?

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com

Email me when people reply –