Hoe weet ek of ek die sonde teen die Heilige Gees gepleeg het, wat nie vergewe kan word nie? Kan mens dit onwetend doen?

ANTWOORD 

Baie vra oor die sonde teen die Heilige Gees en baie is bekommerd dat hulle dit dalk onwetend gepleeg het.  Hier is net ‘n vinnige opsomming, sonder al te veel verse.

 Wat ons glo is dat as iemand so iets vra, of daaroor bekommerd is, hy NIE die sonde teen die Heilige Gees gepleeg het nie.  Die rede daarvoor is die volgende:

  • Die Fariseërs beskuldig Jesus dat Hy nie deur die Heilige Gees wonders doen nie, maar deur die duiwel.  Hulle noem die Heilige Gees dus die duiwel.  Hulle WEERSTAAN dus die werk van die Heilige Gees. Dis waar Jesus hulle waarsku teen die lastering teen die Gees. Hy sê nie hulle het dit al gedoen nie - Hy waarsku.  Sien Mark 3:28-30 en Mat 12:22-32.  
  • As iemand egter vandag die bogenoemde sou doen (bv. ‘n Satanis, wat verplig word om God te vloek) en hy om vergiffenis vra, word hy steeds vergewe.  Dit sien jy dikwels by Sataniste wat wonderlik tot bekering gekom het.  Die Woord sê dan ook op baie plekke dat ELKEEN wat na God roep, gered sal word. DIt bly waar.
  • Hoe werk die sonde (of lastering) teen die Heilige Gees dan in die praktyk?  Onthou eers dat ons gered word deurdat die Heilige Gees aan ons harte klop, in ons gewete werk, ons omstandighede gebruik en alles doen wat nodig is om ons na God te bring.  Hy oortuig ons van sonde en laat ons na God se vergiffenis soek.  As ons daardie werk WEERSTAAN – waarmee ons bedoel aanhoudend en konsekwent – KAN die Heilige Gees van so een wyk.  Ek glo dit gebeur eers na baie jare.  So een word dan hard: hy soek God nie, hy soek nie bekering nie, hy is nie oor sonde spyt nie (hy glo nie eers aan sonde, God of die ewigheid nie) en hy wil met dit alles niks te doen het nie.  Omdat hy geen bekering of vergiffenis soek nie, kry hy ook geen vergiffenis nie.  So een is nie jammer (of bekommerd) oor enige-iets nie, trouens, hy lag dit af.  Dit is hoekom ons sê dat iemand wat spyt en jammer en bekommerd is, NIE hierdeur geraak is nie.  Die Heilige Gees is duidelik nog hard aan die werk in sy lewe!  Selfs as die Satanis jammer is – al het hy wat ook al gedoen – word hy vergewe en word hy ‘n kind van God.

Ja, die een wat God aanhoudend verwerp, verloor daardeur die kans om gered te word.  Dis maar die logiese uitvloeisel.  Dis eintlik nie 'n "uitsondering" wat God maak nie.

 

You need to be a member of jimileroux.com to add comments!

Join jimileroux.com